DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

DPH kde je 1,3 miliardy teoretického úniku. Výsledok otočenia úspešnosti po 7 rokoch pádu v úspešnosti výberu DPH.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Pred dvoma týždňami sme overovali podobný výrok Petra Kažimíra (O5M12, 29. septembra 2013). Minister financií sa v diskusii z 29. septembra dopustil zavádzania. Oceňujeme, že tentoraz interpretuje dĺžku negatívne trendu výberu DPH korektne. 

Podľa Analýzy IFP z marca 2012, ak by sme sa dostali v úspešnosť výberu DPH na európsku úroveň výberu dane by bola o 1,1 mld. vyššia. Náš prepočet zo štúdie výberu daní (vypracovaná pre EK v roku 2013) ukazuje, pri dosiahnutí európskej úrovne výberu DPH o 1,4 mld vyšší výber DPH. Peter Kažímír hovorí údaj o približne 0,1 mld. eur nižší ako náš prepočet na základe analýzy z roku 2013. Zároveň správne uvádza, že podľa IFP úspešnosť výberu DPH klesala sedem rokov. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Analýza IFP z marca 2012 uvádza, že ak by sme dosahovali v roku 2009 európsku úroveň pri výbere daní, tak by sme vedeli pri zachovanej úrovni DPH (vtedy ešte 19 %) sumu 1,1 mld. eur.

"...pokiaľ by sme dosahovali rovnakú efektívnosť výberu ako je priemer v krajinách EÚ, základná sadzba DPH by mohla byť nižšia o 4,7 p.b. (14,3% v roku 2009) pri zachovaní súčasného výnosu DPH alebo by sme zvýšili výnos o 1,6% HDP (1,1 mld. Eur). Takmer polovica daňovej straty je kvôli nižšej efektívnosti výberu voči priemeru EÚ."

Ak by sme dosiahli úroveň EÚ 26 z poslednej analýzy z roku 2011, teda úroveň 18 % straty (s. 29) pri výbere DPH, pri zachovaní nezmeneného výnosu by Slovensko v roku 2011 vybralo na DPH 6,14 mld. eur. Pri strate 37 %, ktorú Slovensko v roku 2011 dosiahlo, bol výber len 4,71 (s. 80). Ak by sme dosahovali európsku úroveň výberu DPH výnos by bol, pri nezmenenom výnose a výške dani, približne o 1,43 mld. vyšší

Podľa komentáru IFP zo septembra 2013 úspešnosť výberu DPH klesá od roku 2006 (do roku 2012) čo je sedem ročný trend.

Zdroj: IFP

Štúdia Study to quantify and analyse the VAT Gap (.pdf) z júla 2013, ktorú si nechala vypracovať Európska komisia sa v časti venovanej Slovensku (strany 80-81) uvádza medzera vo výbere DPH ako podiel teoretického výnosu z DPH a nevybraného objemu DPH. Podľa tejto štúdie ide o šesť ročný trend poklesu úspešnosti výberu DPH od roku 2006 do roku 2011 (rok 2012 štúdia nepokrýva). 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error