DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Našli sa (peniaze, pozn.) formou toho, že sa nám zlepšil výber dane z pridanej hodnoty, výber z pohľadu hlavne úspešnosti.

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali. Výber DPH sa zlepšil ak za kľúčové považujeme zlepšenie pri porovnaní júnovej a septembrovej prognózy IFP. Odhad výberu DPH sa v posledných mesiacoch zlepšil, výber daní je teda úspešnejší. Ak by sme však za rozhodujúce považovali konečnú sumu, ktorá je odhadovaná na výbere DPH na rok 2013 s plánovaným výberom v aktuálnom rozpočte, hodnotenie by bolo problematickejšie.


Daňová prognóza IFP za september 2013 skutočne hovorí o zvýšení odhadu výberu daní. Odhad celkových výberov daní a odvodov na rok 2013 bol zlepšený o 132 mil. eur oproti júnovej prognóze. V tomto prípade ide o zlepšenie výberu viacerých daní, aj DPH.
"Na základe aktualizácie makroekonomických odhadov a nových údajov o vývoji daní a odvodov sme revidovali očakávané daňovo-odvodové príjmy verejnej správy (ďalej len daňové príjmy) nahor. V porovnaní s predošlou prognózou z júna odhad výberu daní a odvodov zvyšujeme o 132 mil. eur v roku 2013, 127 mil. eur v roku 2014 a 134 mil. eur v roku 2015."

Tabuľka (s. 7) uvádza objem rozpočtovaného očakávaného príjmu z DPH a aktuálnym vývojom. V roku 2013 sa plánuje podľa rozpočtu vybrať 4,421 mld. eur. Septembrová prognóza očakáva výber DPH v roku 2013 vo výške 4,383 mld. eur. Oproti plánovanému výberu DPH v roku 2013 sa teda očakáva nižší výber DPH v roku 2013 vo výške 38 mil. eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error