DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

10% príjmov štátneho rozpočtu vynakladá Slovenská republika na náklady na obsluhu verejného...

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

J. Kollár na jednej strane správne uvádza, že náklady na obsluhu dlhu predstavujú približne 10% príjmov štátneho rozpočtu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Podľa návrhu zákona (príloha č. 1 návrh zákona) o rozpočte na rok 2014 sú celkové príjmy štátu 13 836 793 267 eur. 

Štát má tzv. dlhovú službu (príloha číslo 4, strana 30), ktorá sa používa na  financovanie dlhu centrálnej vlády a na krytie potrieb štátneho rozpočtu pri čo možno najnižších nákladoch v súlade s primeraným stupňom rizika. Na túto službu štát využíva 1 398 174 765 eur, čo je 10% celkových príjmov štátu. Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error