DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Ak dosiahnete na budúci rok pásmo 57% hrubého verejného dlhu, budete povinní predložiť do Národnej rady Slovenskej republiky vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet, dokonca sa to bude týkať aj rozpočtov obcí.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Následkov po dosiahnutí spomínaného podielu je viacero, jedným z následkov prekročenia hranice dlhu 57% HDP je povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet verejnej správy. Vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet musia predložiť aj obce a vyššie územné celky. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Paragrafové znenie Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti hovorí:

Čl. 12

(6) Ak výška dlhu dosiahne 57 % podielu na hrubom domácom produkte a zároveň nedosiahne 60% podielu na hrubom domácom produkte, okrem realizácie postupu podľa odsekov 4 a 5

a) vláda nesmie predložiť národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy s rozpočtovaným schodkom; ak vláda takýto návrh rozpočtu verejnej správy už predložila, je povinná stiahnuť ho z rokovania národnej rady a do 30 dní predložiť návrh rozpočtu verejnej správy súladný s ustanovenými podmienkami a

b) obec a vyšší územný celok sú povinní schváliť na nasledujúci rozpočtový rok iba vyrovnaný rozpočet alebo prebytkový rozpočet.

Ústavnému zákonu o rozpočtovej zodpovednosti sa Demagog.SK tiež venoval v diskusii O5M12, ktorá prebehla 29.septembra.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error