DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

... všetky ukazovatele hovoria o tom, že ideme do lepších časov, či zo strany ekonomického rastu, či zo strany nízkeho rastu cien, na rastu spotreby ...

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Pravda

Výrok Petra Kažimíra hodnotíme ako pravdivý.


Predikcie ohľadom ekonomického rastu sú pozitívne ako tvrdí Kažimír. Údaje Eurostatu hovoria o očakávanom raste 1% pre rok 2013 a 2.8% pre rok 2014. Národná banka Slovenska vo svoje správe o strednodobej predikcii uvádza rast 0.9% a 2.1% na rovnaké obdobie. Inštitút finančnej politiky (IFP) vo svojej makroekonomickej prognóze udáva konzervatívnejšie očakávania na úrovni 0.8% a 2.2%. 

Podľa údajov OECD, rast spotrebiteľských cien t.j. inflácia postupne klesala od januára 2013, kedy bola inflácia na 2,4% maxime. Najaktuálnejší údaj o inflácii od OECD je pre august 2013. Vtedy bola inflácia na úrovni 1,4%. NBS vo svojej najaktuálnejšej správe o strednodobej predikcii z 30. septembra 2013 uvádza, že inflácia by mala v roku 2013 klesnúť na 1.7% z 3.7% v roku 2012. Pre rok 2014 sa očakáva nízky rast cien na úrovni 1.5%.

Podľa údajov NBS, rast spotreby domácností zaznamenal rast v prvých troch kvartáloch tohto roku. Kým v poslednom kvartáli roku 2012 spotreba domácnosti klesla o 0.1 %, V prvom a druhom kvartáli roku 2013 spotreba narástla o 0.3% a 1.1%.    

Ako vidíme z uvedených údajov, všetky ukazovatele zaznamenali v poslednom čase pozitívny vývoj. Rovnako pozitívne sú aj predikcie spomenutých ukazovateľov.


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error