DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

V roku 2015 očakávate príjmy z odpredaja štátnych aktív vo výške 1 miliarda eur.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Kapitola 5 dokumentu (Hlavná kniha, .rtf, str. 151) návrhu štátneho rozpočtu na roky 2014 až 2016, ktorý 10. októbra schválila vláda, sa zameriava na štátne finančné aktíva. Na strane 151 sa v jej podkapitole 5.1. Príjmové operácie píše: "V roku 2015 sa plánuje realizovať predaj aktív štátu v objeme 1 mld. eur. Pôjde o finančnú operáciu, ktorá nemá vplyv na schodok rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95." Výrok J. Kollára hodnotíme ako pravdivý.


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error