DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Znárodňuje nevyzdvihnuté vklady na doručiteľa v bankách. Toto vám jednorazovo pomôže opäť v sume 26 miliónov eur.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Rozpočet na rok 2014 uvádza v tabuľke Výdavkové a nedaňové jednorazové a dočasné opatrenia (s. 38-39) kapitolu Prevod peňažných prostriedkov zo zrušených vkladov na doručiteľa, z ktorého má do štátneho rozpočtu pribudnúť 26 mil. eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Pôvodne bol termín prepadnutia nevyzdvihnutých vkladov koniec roka 2012, no novela zákona  o rozpočtových pravidlách verejnej správy posunula termín tzv. znárodnenia anonymných, resp. nevyzdvihnutých vkladov na koniec roka 2013. 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error