DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Ďalšie jednorazové opatrenia, osobitné odvody v regulovaných odvetviach, toto opatrenie vám v budúcom roku prinesie jednorazových 102 miliónov eur. Ďalšie jednorazové opatrenia, mimoriadne osobné odvody finančných inštitúcii, toto opatrenie vám prinesie na budúci rok 160 miliónov eur. Ďalšie jednorazové opatrenia, počítate v rozpočte na budúci rok so splatením návratnej výpomoci spoločnosti Cargo v sume 97 miliónov eur, v prípade Vodohospodárskej výstavby v sume 48 miliónov eur. Toto sú jednorazové opatrenia, ktoré sa v ďalších obdobiach opakovať nebudú.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Zavádzajúce

Ako možno vidieť v nasledujúcej tabuľke, opatrenie týkajúce sa osobitných odvodov v regulovaných odvetviach v roku 2004 skutočne povedie k daňovým príjmom vo výške približne 102 miliónov eur, avšak toto opatrenie vytvorí príjem aj v roku 2015 a 2016:

xxx
Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 - nové znenie

Rovnako v prípade odvodov finančnýcjh inštitúcií, ktorý je vo výške 160 miliónov budú príjmy plynúť aj v roku 2015 a 2016. 

Aj v prípade spoločnosti Cargo Kollár správne hovorí o sume 97 miliónov, avšak splátka zasahuje aj do ďalších období, hoc v menšej výške:


xxx
Zdroj: Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 - nové znenie

O príjmoch z vodohospodárskej výstavby sa v návrhu rozpočtu uvádza: 
"V roku 2014 splatí Vodohospodárska výstavba, š. p. do štátnych finančných aktív celý zostatok dvoch poskytnutých návratných finančných výpomocí. Nakoľko časť týchto výpomocí bola v minulosti uznaná v zmysle metodiky ESA 95 ako kapitálový transfer s negatívnym vplyvom na deficit rozpočtu verejnej správy, bude mať splatenie v roku 2014 pozitívny vplyv v objeme 25 mil. eur."


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error