DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V rozpočte na rok 2012 bol odhadovaný dlh na rok 2012 48,2%. Ako je možné, že pri deficite, ktorý ste naplánovali na rok 2012 na úrovni 4,6, my sme ho znížili na 4,3, výsledok dlhu je 52%?

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Na základe schváleného rozpočtu na roky 2012 až 2014 je pravda, že navrhovaný deficit bol na úrovni 4,6% HDP, pričom skutočnosť v roku 2012 bola na úrovni 4,3% HDP. Na rok 2012 bol rozpočtovaný dlh na úrovni 48,2% HDP, pričom skutočný stav v roku 2012 bol dlh na úrovni 52,1% HDP. Kažimír uvádza správne čísla, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na základe vlastného materiálu k schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2012 - 2014 boli navrhované schodky (deficit) na roky 2013 a 2014 nasledovné:

Schválený rozpočet VS
na roky 2012 až 2014
2012R2013 N2014
Schodok (metodika ESA 95)-3 323,7-3 436,5-3 785,5
Schodok rozpočtu VS (v % na HDP)4,64,64,7


Podľa Eurostat bol v roku 2012 deficit na úrovni 4,3% HDP. Podľa vlastného materiálu (s. 10) k schválenému rozpočtu verejnej správy na roky 2012 - 2014 bol hrubý dlh verejnej správy rozpočtovaný na úrovni 48,2% HDP. Podľa Eurostat bol dlh v roku 2012 na úrovni 52,1% HDP.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error