DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Vládna spotreba za roky 2013, 2014 a 2015 bude vyššia, vy máte vyššie čisté výdavky štátneho rozpočtu očistené o transfery do Európskej únie, očistené o kofinancovanie eurofondov, očistené o transfery do Sociálnej poisťovne. Ak si zoberieme čistú spotrebu vlády, to znamená to, čo vláda skutočne spotrebuváva, ani v jednom z troch rokov 2013, 2014, 2015 nemá nižšie výdavky štátneho rozpočtu ako mala vláda Ivety Radičovej v jednom jedinom ucelenom roku 2011.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Vláda Radičovej skutočne mala nižšiu spotrebu vlády v roku 2011 než plánuje rozpočet na roky 2013-2015. Celkové výdavky v roku 2011 boli nižšie než v rokoch 2013-2015 ako ukazuje nasledujúca tabuľka: 

Výdavky štátneho rozpočtu:
Zdroj: Rozpočet verejnej správy na roky 2013-2015

Nasledujúca tabuľka nám ukazuje, že všetky zmieňované položky, ktoré by mali byť odpočítané obsahuje Všeobecná pokladničná správa. Financovanie z európskych zdrojov sú zas uvedené v prvej tabuľke. 

Zdroj: Rozpočet verejnej správy na roky 2013-2015

Aj po odpočítaní položiek zdroje EU a položky Všeobecná pokladničná správa nie sú výdaje vlády v rokoch 2013-2015 nižšie než výdaje v roku 2011. 

Nasledujúca tabuľka zhrňuje tzv. čistú spotrebu vlády:
RokČisté výdavky v tis. eur
201110 073 333
201310 187 061
201410 081 444
201510 266 012
Zdroj: Rozpočet verejnej správy na roky 2013-2015


Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error