DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Kollár

SKOK!

Čo je napísané v tom liste Olliho Rehna? Že krajina, ktorá má hrubý verejný dlh pod 60%, deficit pod 3% a výkonnosť ekonomiky pod produkčným potenciálom, môže poľaviť v konsolidačnom úsilí, to znamená v úsilí ozdravovať verejné financie. Vy ste presne na toto naskočili, odkryli ste farby a povedali ste exaktne na tlačovej konferencii- vítame tento list Olliho Rehna.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Pravda

Je pravdou, že Kažimír sa odvolávam na list Olliho Rehna, keď hovoril o možnosti spomaliť v tempe konsolidácie. Kollár tiež správne udáva podmienky, za ktorých môže krajina spomaliť v konsolidačnom úsilí. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Kollár hovorí o liste Olliho Rehna, ktorý bol adresovaný ministrom financií EÚ 3. júla 2013. V liste hovorí o možnosti krajín dočasne vybočiť z konsolidačných opatrení za určitých podmienok a to:
  • ekonomický rast členského štátu je negatívny alebo dlhodobo nižší ako potenciálny rast. 
  • deficit verejných financií neprekročí úroveň 3% HDP
  • verejný dlh neprekročí úroveň 60% HDP (podľa Maastrichtských kritérií).
Podľa Olliho Rehna, cieľom tejto výnimky je motivovať štáty presadzovať politiku výdavkov ako napr. verejné investície, ktorá bola doteraz zanedbávaná na úkor konsolidačných opatrení.

"...expenditure cuts enacted in the context of fiscal consolidation strategies have happened to some extent at the cost of more productive expenditure categories, and particularly public investments."

O liste od Olliho Rehna informoval aj denník Pravda 14.8.2013:

"Rezort financií sa v tomto smere [konsolidačné opatrenia] odvolal na list, ktorý dostal v júli od komisára pre menové záležitosti Oliho Rehna. Tým, že má krajina po raste daní splniť tohtoročný trojpercentný deficit, môže poľaviť v konsolidácii. „Je podaná ruka od Európskej komisie, že môžeme spomaliť tempo konsolidácie, a to o výšku výdavkov štátneho rozpočtu vynakladaných na kofinancovanie európskych projektov, ktoré majú pozitívny dopad na ekonomiku krajiny,“ povedal včera novinárom minister financií Peter Kažimír."
 

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error