DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Sme si mohli naozaj dovoliť aj vyjsť v ústrety pri vyjednávaní o platoch. Do školstva pôjde 89 miliónov presne, 90 miliónov eur, ktoré pomôže 150 000 zamestnancom školstva.

Štátny rozpocet - Kažimír vs Kollár - 14.10.2013
Nepravda

Zvýšenie miezd pedagogických, odborných a nepedagogických pracovníkov škôl a školských zariadení o 5 % sa do veľkej miery podieľa na navýšení prostriedkov do regionálneho školstva o 79,1 mil. eur, teda nie o 89 či 90 mil. eur, ako uvádza Kažimír. Týchto približne 80 miliónov eur, ktoré majú ísť do taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škol a školských zariadení sa však týka regionálneho školstva, teda jeho 126 982 zamestnancov. Netýka sa ďalších 21 538 pracovníkov zamestnaných vo vysokom školstve. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Minister financií vyhlásil, že do školstva pôjde 80 miliónov eur. SME a TASR, 9. októbra 2013:

"Môžem oznámiť, že sme sa dohodli. Na odmeňovanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov školstva pôjde v budúcom roku o 80 miliónov eur viac," vyhlásil po rokovaní minister financií Peter Kažimír (Smer)."

V rozpočtovom dokumente (Hlavná kniha, .rtf, s. 77) sa uvádza: 
"Výška celkových výdavkov (spolu za MŠVVŠ SR a MV SR) je vyššia oproti schválenému rozpočtu roku 2013 o 79,1 mil. eur, t. j. o 5,85 %. Dôvodom predmetného zvýšenia je predovšetkým zapracovanie 5% zvýšenia platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škol a školských zariadení a zvýšenie platov zodpovedajúce výške 5 % tarifného platu pre nepedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré bolo v schválenom rozpočte na rok 2013 rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa a premietnutie nevyhnutných potrieb v oblasti nenormatívnych výdavkov (napr. učebníc)."

V prípade vysokého školstva dôjde k navýšeniu vlastných zdrojov vysokých škôl vo výške 11,7 milióna eur. Tieto zdroje však nie sú primárne určené na zvyšovanie platov.

Správa o stave školstva, ktorú minister Čaplovič predložil v roku 2013 uvádza počty zamestnancov z roku 2011. Počet zamestnancov vysokého školstva na úrovni 21 538 zamestnancov (s. 60).  V roku 2012 pracovalo v regionálnom školstve 61 947 pedagogických zamestnancov, 1 305 odborných zamestnancov a 19 710 ostatných zamestnancov financovaných v rámci prenesených kompetencií a 24 624 pedagogických zamestnancov, 120 odborných zamestnancov a 19 276 ostatných zamestnancov financovaných v rámci originálnych kompetencií (s 15). Počet zamestnancov v regionálnom školstve (originálne a prenesené kompetencie) bol 126 982 zamestnancov. Počet zamestnancov vysokého a regionálneho školstva spolu je 148 511. Ide teda o približne 150 tisíc zamestnancov v školstve.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error