DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

V rozpočtoch sú odklonený o spomínaných 0,24 % HDP alebo 175 miliónov eur, čo spôsobuje nárast (deficitu, pozn.) potenciálnych na 3,09 % HDP.

Ekonomická situácia na Slovensku - 30.09.2013
Neoveriteľné

Túto informáciu sa nám nepodarilo overiť, pretože sme nenašli žiadne zdroje o priebežnom plnení rozpočtov miest a obcí. Napokon aj Peter Kažimír v diskusnej relácii vyhlásil, že čaká na potvrdenie tejto informácie.


materiáli k Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016 z dňa 14. augusta 2013 sa píše: "Aktuálny monitoring plnenia Memoranda o spolupráci uzavretého medzi vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a Združením samosprávnych krajov SK8 indikuje negatívny vývoj v hospodárení územnej samosprávy, čím môže dôjsť k zvýšeniu deficitu rozpočtu verejnej správy o 0,2 % HDP."

POZNÁMKA PRE MATÚŠA: Dal by som to ako neoveriteľné, napriek uvedenej citácií. Ak by sme sa ňou riadili museli by sme výrok označiť ako NEPRAVDA, lebo 0,2% a 0,24% je už rozdiel. Naviac je ta informácia mesiac a pol stará. Rozhodni, či tam citáciu chceš vôbec uviesť - podľa mňa je fajn, že k tomu existuje aspoň nejaký zdroj, aj keď nedostatočný.

Dátum zverejnenia analýzy: 29.09.2013
success
error