DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

... Slovenskí branci vo svojom voľnom čase a tam boli prítomní aj niektorí profesionálni vojaci, vo svojom voľnom čase neporušiac žiadny doteraz platný zákon, sa snažili viesť, nazvime to, brannú prípravu obyvateľstva.

Gajdoš a Krajniak na TA3 - 18.09.2018
Pravda

Výrok Milana Krajniak chcel poukázať na to, že aktivita profesionálnych vojakov v skupine Slovenskí branci, ktorí sú verejnosti známi najmä z dôvodu organizovania "branných cvičení" na stredných a základných školách, nie je protizákonná. Zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov stanovuje iba: "Profesionálny vojak nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia." Členstvo v občianskych združeniach, akým je formálne aj združenie Slovenskí branci, zakázané nie je. Výrok hodnotíme, tým pádom ako pravdivý.

Podľa informácií Denníka N je zrejmé, že najmenej dvaja vojaci sú v štruktúrach Slovenských brancov. Jedným z nich je podpredseda a spoluzakladateľ hnutia, Michal Feling. Po medializácií Slovenských brancov bol novelizovaný Etický kódex profesionálneho vojaka, vďaka ktorému môže byť vojak prepustený zo služby, ak mu bolo udelené opakované disciplinárne opatrenie. Podľa slov ministra obrany Petra Gajdoša je potrebné, aby sa "profesionálny vojak v rámci služby aj mimo nej správal tak, aby svojim konaním neznižoval dôveru ozbrojených síl", k čomu chce dospieť novelizáciou zákona. 
Branný výcvik, organizovaný touto skupinou, spočíval tiež zo strieľania zo samopalu a prednáškach o dejinách Slovanov. Polovojenská organizácia sa vyznačuje proruským až extrémistickým smerovaním. Skupinu tvorí približne 200 členov a momentálne sú pod dohľadom generálnej prokuratúry, ktorá preveruje, či nie sú bezprostrednou hrozbou pre štát a či ich činnost nie je protizákonná.

Pred dvoma rokmi vydalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky upozornenie, aby pedagógovia Slovenských brancov nepúšťali do škôl. 


Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error