DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

U nás fungovala len prvá polovica, že ho (policajného prezidenta, pozn.) menuje minister vnútra, ale žiadna politická zodpovednosť, ani vyvodzovanie politickej zodpovednosti na Slovensku nefungovalo.

Bugár a Remišová v SRO - 09.09.2018
Pravda

Zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore hovorí o tom, že "prezidenta Policajného zboru vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra (ministra vnútra, pozn.)". V § 6 je uvedené, že "prezident Policajného zboru je zodpovedný ministrovi (ministrovi vnútra, pozn.)", avšak o politickej zodpovednosti ministra sa zákon nezmieni. V roku 2018 vláda predstavila novelu zákona o Policajnom zbore v ktorej by sa mal zmeniť aj spôsob voľby prezidenta Policajného zboru SR. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019. Táto novela zákona nenačrtla žiadne vyvodzovanie politickej zodpovednosti a podľa niektorých mimovládnych organizácií a iniciatív ani neprináša odpolitizovanie polície. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


SITA informovala, že "funkčné obdobie riaditeľa inšpekcie je sedem rokov, pričom tá istá osoba môže byť do funkcie vymenovaná iba raz. Nový policajný prezident ako aj šéf inšpekcie sú v prípade, že nedisponujú bezpečnostnou previerkou na stupeň „Prísne tajné“, povinní ju vykonať do 30 dní od vymenovania do funkcie. Samotný Úrad inšpekčnej služby ako osobitná súčasť Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie SR na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov (Policajného zboru a Zboru väzenskej a justičnej stráže) je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde."

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2018
success
error