DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Keď hovoríte o spolupráci tajných služieb, áno, správa Európskej komisie hovorila aj o tom, že je problém v spolupráci, (...).

Bugár a Remišová v SRO - 09.09.2018
Pravda

Európska komisia vo svojej správe z roku 2016 vyzýva členské štáty k zlepšeniu spolupráce medzi jednotlivými  tajnými službami, napr. v oblasti zdieľania informácií, či boja proti terorizmu. Súčasný stav spolupráce Európska komisia viackrát v texte označuje ako nedostatočný. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Správa Európskej komisie (.pdf)  z apríla 2016 je reakciou na teroristické útoky v Paríži a Bruseli. V rámci prevencie proti terorizmu EK požaduje zvýšenie spolupráce jednotlivých silových zložiek, vrátane tajných služieb (.pdf, s. 2). S tým súvisí napr. aj "sprístupnenie existujúcich databáz s cieľom monitorovať, sledovať a zachytiť hrozby pohybujúce sa cez skutočné i virtuálne hranice" (.pdf, s. 3). Zároveň vyzýva k proaktívnemu zdieľaniu týchto informácií, pretože doterajšie fungovanie považuje za nedostatočné pre prevenciu voči terorizmu. Odporúča vznik niekoľkých európskych inštitúcií, ktoré by boli nápomocné pri zdieľaní a spájaní spravodajských informácií s cieľom zabrániť teroristickým útokom (.pdf, s. 7). Na záver Komisia opäť upozorňuje, že "súčasná úroveň fragmentácie robí Európu zraniteľnou a vyzýva vedúcich predstaviteľov, aby konali spoločne, ak je bezpečnosť a fyzická integrita občanov vystavená vážnemu nebezpečenstvu"(.pdf, s. 8).

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2018
success
error