DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

...keď hovoríme o schopnostiach tajnej služby, oni nevedeli ani odhaliť, že si tu teroristi kupujú zbrane na útoky vo Francúzsku.

Bugár a Remišová v SRO - 09.09.2018
Pravda

V kontexte zistení francúzskych vyšetrovateľov, reportáží relevantných denníkov a výskumných štúdií je zrejmé, že tajné služby disponovali informáciami o zvýšenom predaji znefunkčnených zbraní cudzincom a o ich pohybe, avšak neodhalili účel ich kúpy ako sa stalo i vo francúzskom prípade. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.  

Francúzski vyšetrovatelia, ktorí v rámci vyšetrovania teroristického útoku v redakcii Charlie Hebdo pátrali po pôvode použitých zbraní, zistili, že zbrane boli zakúpené na Slovensku. Išlo o typ tzv. expanzívnych zbraní. Ide o zbrane, ktoré sa dajú nabiť iba slepými nábojmi. Ich predaj a vlastnenie bolo na Slovensku jednoduché a legálne, keďže vtedy platná legislatíva (zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive,  § 14 a § 7) nevyžadovala pre takýto typ zbraní zbrojný preukaz. Problémom je, že tieto zbrane sa dajú opäť sfunkčniť, pokiaľ je ich majiteľ schopný zariadiť ich prerobenie. Pre potenciálnych teroristov bolo teda jednoduchšie si bez povolenia či registrácie na svoje meno na Slovensku, zakúpiť znefunkčnenú zbraň a následne ju opraviť prípadne s nimi obchodovať. Koncom roka 2015 prišiel americký denník Wall Street Journal s reportážou, v ktorej vypátral vypátral nielen konkrétny slovenský obchod, kde sa mali tieto zbrane kúpiť ale aj to, že expanzné zbrane zo Slovenska mali byť použité aj pri ďalších teroristických útokoch.


V júni tohto roka predniesol projekt Crime-Terror Nexus, ktorý sa venuje prepojeniam medzi organizovaným zločinom a terorizmom, výsledky svojho výskumu na pôde GLOBSECu. Vo výskume uvádza, že slovenské zbrane sa nachádzajú vo viacerých krajinách EÚ, resp. v priestore Schengenu, teda priestoru kde je voľný pohyb tovaru a osôb. Rovnako tvrdí, že tieto staré a znefunkčnené zbrane boli vyrobené ešte za čias Československa. Slovenská informačná služba sa vo svojej výročnej správe za rok 2015 venuje konkrétnejšie aj prípadu použitia slovenských zbraní pri teroristickom útoku v Charlie Hebdo. Tvrdí, že pomohla v rámci vyšetrovania útoku identifikovať pôvod týchto zbraní. Upozorňuje však na vyššie naznačený problém v legislatíve, ktorý umožňoval kúpu týchto zbraní bez evidencie. Zákon navyše prikazoval taký spôsob znehodnotenia zbrane, ktorý umožňoval jej reaktiváciu. SIS teda disponovala a disponuje informáciami o problematike expanzných zbraní, avšak nie je možné zistiť o aké informácie ide a či SIS mala vedomosť o ich možnom zneužití na teroristické činy. Ďalej tvrdí, že sa aktívne podieľala aj pri zatknutí a zadržaní ďalších osôb a zbraní v zahraničí v súvislosti s terorizmom. V roku 2016 britská polícia zatkla členov gangu, ktorí v rokoch 2014 až 2015 postupne previezli zo Slovenska do Británie približne 30  expanzných zbraní, podobných aké boli použité pri útoku na Charlie Hebdo. Na otázku Denníka N, či SIS spolupracovala s britskou políciou na vyšetrovaní odpovedal hovorca SIS podobne ako vo výročnej správe: "Naša spravodajská služba sa problematike expanzných zbraní intenzívne venuje dlhšiu dobu, a preto vylučujeme, že by pohyb zbraní, o ktorom píšete, unikol našej pozornosti“.

Keďže však SIS napriek podozreniam a monitorovaniu pohybu nebola schopná odhaliť účel ich kúpy, vo výroku spomenutý prípad kupovania zbraní na teroristické útoky vo Francúzsku, výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.09.2018
success
error