DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Minulý týždeň bol schválený nový zákon o investičných stimulov, ktorý už nebude spájať podmienku poskytovania stimulov len s tvorbou nových pracovných miest, (...), ale bude viacej sústredený na technologický transfér. To znamená nové technológie a na inovácie.

Kažimír o ekonomickom raste - 12.02.2018
Pravda

6. februára 2018 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona o regionálnej investičnej pomoci.Daný návrh podporilo 77 zo 141 prítomných poslancov.  Z návrhu zákona z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ako uviedla agentúra TASR vyplýva, že podmienkou investičnej pomoci investorom na Slovensku už nebude tvorba pracovných miest vo výrobe ale aplikácia a implementácia inovácií a nových technológií do výroby. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Podľa všeobecnej dôvodovej správy tohto návrhu zákona k zásadným zmenám oproti predošlej právnej úprave patrí vypustenie požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe. V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradí tento návrh podmienku zamestnania podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí podmienka vyplácania vyšších ako priemerných miezd v danom okrese. Výraznou zmenou je taktiež modifikácia podmienky realizovania investičného zámeru na jednom mieste.

Navrhovaná právna úprava reflektuje celkové zmeny potrieb SR v oblasti podpory investícií, zmeny potrieb investorov a zmeny v európskej legislatíve. Podľa navrhovateľa by mal zákon vytvoriť väčší priestor pre znižovanie regionálnych rozdielov v rámci celej krajiny. Nová legislatívna úprava bude zároveň viac zameraná na podporu investícií týkajúcich sa progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou. Podporia sa tak ciele dosahovania udržateľného hospodárskeho rozvoja a konkurencieschopnosti SR nielen v európskom, ale aj v globálnom priestore.

Novelizáciou zákona sa podľa ministra Petra Žigu nastavuje taktiež aj nová štruktúra poskytovania investičných stimulov. Mala by sa nastaviť smerom od západu na východ a od priamych k nepriamym investičným stimulom. To by v praxi znamenalo - čím je investícia viac na východ, tým bude môcť byť viac podporená vládou. Zároveň nebude pomoc poskytovaná v priamej peňažnej forme, ale vo forme daňových úľav.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.02.2018
success
error