DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Kusý sedel so mnou 8 rokov ako poslanec v zastupiteľstve, Ftáčnik 4 roky( ...) nedali ani jeden pozmeňovací návrh (týkajúci sa verejnej dopravy)...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Neoveriteľné

Výrok Pavla Freša, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, o dĺžke pôsobenia Rudolfa Kusého a Milana Ftáčnika ako poslancov zastupiteľstva BSK je správny. Neexistuje však súhrnný, prehľadný a verejne vyhľadateľný zoznam pozmeňujúcich návrhov predložených poslancami zastupiteľstva BSK, preto nevieme výrok jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť. Výrok predsedu BSK Pavla Freša preto hodnotíme ako neoveriteľný.

Ing. Bc. Pavol Frešo pôsobí vo funkci predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) od roku 2009 (v obdobiach 2009 – 2013 a 2013 – 2017). V rokoch 2006 – 2010 pôsobil ako poslanec NR SR za SDKÚ-DS, v rokoch 2012 – 2016 bol predsedom tejto politickej strany.

Mgr. Rudolf Kusý je starostom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto od roku 2010 (v obdobiach 2010 – 2014 a 2014 – 2018). Od roku 2009 je i poslancom samosprávneho kraja (BSK).

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. je vysokoškolský pedagóg, bývalý primátor Hlavného mesta SR Bratislavy (2010 – 2014), bývalý starosta mestskej časti Bratislava – Petržalka i bývalý poslanec NR SR (1990 – 1998). V rokoch 2009 – 2013 bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.

Zastupiteľstvo BSK je "zbor zložený z poslancov samosprávneho kraja zvolených v priamych voľbách." 

Údaje, predložené Pavlom Frešom vo výroku o dĺžke spoločného pôsobenia vo vedení BSK, sú správne. Rudolf Kusý i Milan Ftáčnik boli v krajských voľbách v novembri 2009 zvolení za poslancov zastupiteľstva BSK. V nasledujúcich krajských voľbách v novembri 2013 sa Rudolf Kusý opätovne stal poslancom zastupiteľstva BSK. V období dvoch predsedníctiev Pavla Freša (2009 – 2017) bol teda Milan Ftáčnik poslancom zastupiteľstva BSK 4 roky a Rudolf Kusý 8 rokov.

Vyhľadávanie verejne dostupných informácii pomocou kľúčových slov neprinieslo relevantné výsledky, ktoré by vyvrátili výrok Pavla Freša. Keďže ale zoznam pozmeňovacích návrhov predložených poslancami zastupiteľstva BSK nie je systematicky zverejňovaný na webových stránkach BSK, nie je jednoznačne možné výrok predsedu BSK potvrdiť alebo vyvrátiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error