DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Ftáčnik

Nestraníci

Priorita verejnej dopravy zostala aj na toto programovacie obdobie, čiže aj súčasná Bratislava môže za toto kupovať nové električky.

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Pravda

Počas pôsobenia Milana Ftáčnika (2010 – 2014) na pozícii primátora Hlavného mesta SR Bratislavy ním bola doprava v meste niekoľkokrát označovaná ako prioritná téma. Podobne sa o problémoch v doprave vyjadruje súčasný primátor Ivo Nesrovnal. Môžeme teda konštatovať, že priorita verejnej dopravy je aktuálna už niekoľko volebných období. Financie získané počas minulého obdobia od Európskej komisie na rozvoj verejnej dopravy či nákup nových vozidiel, ako napríklad v rámci Operačného programu Doprava, môžu byť využívané i v nasledujúcich rokoch, napríklad na nákup nových električiek. Výrok Milana Ftáčnika k problematike priority dopravy v Bratislave preto hodnotíme ako pravdivý.

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. bol primátorom Hlavného mesta SR Bratislavy v rokoch 2010 až 2014, v roku 2009 – 2013 bol poslancom Bratislavského samosprávneho kraja. V čase vedenia mesta sa Milan Ftáčnik v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom venoval niekoľkým dôležitým otázkam v oblasti dopravy, napríklad Operačnému programu Doprava (OPD), ktorý zahŕňal Nosný systém integrovanej dopravy, rekonštrukciu Starého mosta, vybudovanie električkovej trate do Petržalky a iné. Napríklad v roku 2014 bolo v rámci OPD nakúpených 45 električiek a 120 trolejbusov. Ako spomína portál aktuálne.sk vo svojom článku z júna 2011, "...z európskych fondov by mal byť dopravný projekt financovaný nielen v prebiehajúcom programovacom období, ale vďaka využitiu mechanizmu rozpočtového premostenia aj v novom období 2014 – 2020." Znamená to, že i v nasledujúcich obdobiach je skutočne možné čerpať i financie schválené v predošlom období.

Milan Ftáčnik, počas svojho obdobia vo funkcií primátora, označil dopravu v Bratislave za prioritu niekoľkokrát. Nielen niekoľkokrát na konci svojho mandátu (a zároveň v období predvolebnej kampane na ďalšie volebné obdobie) v roku 2014, napríklad vo svojom videu "Prioritou roku 2014 je doprava" (00:15), ale i v roku 2012 priniesol denník Pravda článok s názvom "Prioritou Bratislavy bude v roku 2012 doprava", kde vtedajší primátor Bratislavy predstanil štyri základné oblasti smerovania samosprávy vrátane dopravy.

Podľa článku portálu etrend.sk z novembra 2015, by mal, v súlade s európkymi trendami, postupne klesať počet ľudí, ktorí do práce dochádzajú autom a zvyšovať sa počet tých, ktorí preferujú mestskú hromadnú dopravu. Električky sú, podľa strategického dokumentu Centra dopravního výzkumu, financovaného z OPD, odporúčaným nosným druhom dopravy v Bratislave.

Súčasný primátor mesta JUDr. Ivo Nesrovnal LL.M. nastúpil do funkcie po komunálnych voľbách v novembri 2014. V povolebnom rozhovore pre bratislavskenoviny.sk vymenoval tri hlavné priority, a to "...riešenie dopravy, čistoty a developerov". Etrend.sk priniesol vo februári 2017 správu agentúry SITA, ktorá cituje tlačovú konferenciu primátora Iva Nesrovnala. Ten oznámil plánované opravy pre "...takmer 30 kilometrov ciest, päť kilometrov chodníkov či 18 zastávok mestskej hromadnej dopravy. ... Na cyklotrasy má magistrát sumu takmer milión eur".
Ivo Nesrovnal v máji 2017 na stretnutí s ministrom dopravy označil za prioritu mesta "dostať ľudí z áut do MHD". Ako informuje v článku portál bratislava.sk, okrem témy Dopravného podniku, sa primátor venoval i investíciám do nových vozidiel a rozvoj kolajovej dopravy: „Motivovať ľudí, aby využívali MHD, chceme aj tým, že zvyšujeme komfort cestovania. Minulý rok sme nakúpili 15 nových električiek a tento rok obstaráme 90 nových autobusov a 18 elektrobusov. ...  Začali sme s masívnou opravou 27 kilometrov ciest, 9 km chodníkov a 19 ník na zastávkach MHD. Osádzame nové elektronické informačné tabule a zavádzame platbu za lístky v automatoch platobnou kartou. ... Dostať ľudí z áut do MHD a zlepšiť tak mobilitu v Bratislave chce mesto dosiahnuť aj rozšírením alebo modernizáciou električkových radiál."

Podľa Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2014 – 2016, schváleného v januári 2014, sa navrhuje realizovať "...viaceré väčšie i menšie projekty, financované najmä zo zdrojov Európskej únie, v ktorých mesto platí iba 5%-nú spoluúčasť. Ide predovšetkým o projekty z oblasti dopravy a dopravnej infraštruktúry...Rozvojovou prioritou roku 2014 z mestských prostriedkov je aj pokračovanie v budovaní hlavných mestských cyklotrás...". (.pdf, s. 1)
Podľa Návrhu rozpočtu bolo na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy na rok 2014 (na bežné výdavky) navrhnutých asi 60,8 miliónov eur a na rozvoj integrovanej dopravy to bolo asi 820 tisíc eur. (.pdf, s. 22)
Podľa Návrhu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2016 – 2018 sa navrhuje na rok 2017 na zabezpečenie mestskej hromadnej dopravy (bežné výdavky) dotácia vo výške takmer 61 mliónov eur a na integrovanú dopravu asi 2,9 milióna eur. (.pdf, s. 14) Na rozvoj verejnej dopravy bola teda v roku 2014 i v roku 2017 plánovaná podobná výška dotácií. Návrh rozpočtu teda nenaznačuje, že by sa v roku 2017 znížila priorita (plánovaná výška vynaložených financií) verejnej dopravy.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error