DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Tento rok vzniklo 47 tisíc nových pracovných miest..

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Presný počet novovzniknutých pracovných miest za rok 2017 nie sú k dispozícii. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny o počte voľných pracovných miest potvrdzujú, že počas roka 2017 ku vzniku nových pracovných miest došlo, ale presný počet nevieme. Číslo 47 tisíc nových pracovných miest figuruje v makroekonomickej prognóze Inštitútu finančnej politiky, zo septembra 2017. Ide pritom o očakávaný vývoj za celý rok 2017. Výrok Petra Kažimíra hodnotíme ako neoveriteľný.

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku predstavovala podľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) v decembri 2016 8,76 %. Najnovšie údaje z augusta 2017 hovoria o 6,54 % nezamestnanosti.

Ku koncu decembra 2016 bolo na Slovensku podľa štatistík UPSVaR 35 284 voľných pracovných miest. V auguste 2017 počet voľných pracovných miest sa pohyboval na úrovni 69 104, čo predstavuje až 95 % navýšenie v počtu voľných pracovných miest. ÚPSVaR neeviduje informácie o tom, či išlo o novovzniknuté, alebo už existujúce voľné (uvoľnené a neobsadené) pracovné miesta.

Inštitút finančnej politiky v septembri 2017 vydal prognózu na roky 2017 až 2020. O zamestnanosti a počte nových pracovných miest uvádza nasledovné: "Zamestnanosť sa zvýši o 2 %, čo prinesie 47 tisíc pracovných miest (ESA metodika). Rast potiahnu priemysel a trhové služby, kde vznikne spolu vyše 40 tisíc nových pracovných miest. Kvôli nedostatku voľnej pracovnej sily očakávame v nasledujúcich rokoch zmierňovanie tempa rastu zamestnanosti smerom k 1 % na úkor rastu produktivity práce. Nové pracovné miesta budú nasýtené nielen domácimi nezamestnanými, ale posilnia sa aj trendy príchodu zahraničných pracovníkov a návratu Slovákov zo zahraničia." IFP tak odhaduje počet vznikajúcich pracovných miest za rok 2017 na 47 tisíc, avšak odhad zatiaľ potvrdené nie je.

Demagog.SK požiadal Inštitút finančnej politiky o vyjadrenie. IFP potvrdil, že sa očakáva vznik 47 tisíc pracovných miest v roku 2017.

Údaje o tom, koľko presne vzniklo miest do septembra, nemáme k dispozícii.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error