DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...máme najväčší počet rozostavených bytov od roku 1989...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Ku konci druhého štvrťroka 2017 bolo rozostavaných 74 188 bytov. Štatistický úrad SR disponuje s údajmi o počte bytov len od roku 1996, informácie o vývoji v období 1990-1995 sa nám nepodarili dohľadať. Výrok tak hodnotíme ako neoveriteľný.

Rozostavané byty sú podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky byty v procese výstavby od vydania stavebného povolenia po termín vydania kolaudačného rozhodnutia. Dostupné informácie o rozostavaných bytoch ponúka Štatistický úrad. Podľa týchto údajov bolo k 1. januáru 2006 rozostavaných 31 070 bytov, k 1. januáru 2016 to bolo 65 812. Na konci druhého štvrťroka 2017 bolo rozostavaných až 74 186 bytov, čo je skutočne najviac od roku 1996. V období 2011-20134 došlo k stagnácii, ale od roku 2014 sa počet opäť začal zvyšovať.


Údaje o rozostavaných bytoch pred rokom 1996 nie sú dostupné. Pred rokom 1989 sa priemerne ročne dostavalo 20 690 bytov. Nasledujúce obdobie prinieslo stagnáciu, v roku 1990 poklesla výstavba na polovicu, v roku 1995 bolo začatých len niečo viac ako 6000 bytov. Z údajov Štatistického úradu SR vieme, že v roku 2016 bolo začatých 21 441 bytov, pritom najviac začatých bytov bolo v roku 2008, a to 28 321. V roku 2016 bolo dokončených 15 672 bytov, pritom najviac dokončených bytov bolo tiež v období 2007-2008, v roku 2008 bolo dokončených 18 834 bytov.

Mediálna informácia potvrdzuje, že po roku 1989 došlo k poklesu až o polovicu, čiže počet dokončených bytov tak môžeme odhadovať na približne 10 tisíc po roku 1989, čo je výrazne menej, ako bolo dokončených bytov v roku 2016. Na základe tohto odhadu by sa dalo povedať, že Kažimírovo tvrdenie je pravdivé, ale keďže nie sú dostupné explicitné údaje, nemôžeme odhad ako potvrdenie prijať. 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error