DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...na budúci rok rátame s navýšením mzdového odmeňovania o 212 miliónov eur, 131 miliónov eur znamená záväzok, krytie záväzku z memoranda, to je navýšenie platov všetkých zamestnancov verejnej správy o 4% do taríf a 2% posledné 4 mesiace v roku 2018, je to vlastne kópia toho, čo sa udialo v tomto roku a 80 miliónov eur znamená dofinancovanie zvýšenia tarifných miezd našich pedagogických pracovníkov...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Predkladacia správa návrhu rozpočtu verejnej správy pre roky 2018 - 2020 (.pdf s. 3) opisuje vyčlenenie prostriedkov na zvýšenie platov zamestnancov a pedagogických zamestnancov tak, ako spomína minister Kažimír. Memorandum sa netýka pedagogických a odborných zamestnancov, a tak sa netýka všetkých zamestnancov verejnej správy. Výrok aj napriek tomu hodnotíme ako pravdivý.


Na zvýšenie platov sú v návrhu rozpočtu zabezpečené prostriedky v celkovej výške 212 miliónov eur. 130,8 milióna eur z tejto sumy slúži na pokrytie záväzkov z Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov verejnej správy (.pdf).

Memorandum podpísali zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov v decembri 2016. V ňom sa zástupcovia zamestnávateľov zaviazali zamestnancom v štátnej službe a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl zvýšiť ich platy na úrovni 2 % priznaných funkčných platov od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2017 a 1. septembra 2018 až 31. decembra 2018. Memorandum garantuje valorizáciu platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl o 4 % aj od 1. januára 2018. 

Od 1. septembra 2017 došlo k navýšeniu platových taríf učiteľov o šesť percent. V doložke vplyvov k tomu nariadeniu sa počíta s dopadom na štátny rozpočet vo výšle 81,444 miliónov eur pre rok 2018.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error