DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...štát platí za dôchodcov v Domovoch dôchodcov, ktorých je zriaďovateľom a sú mestá, obce, kraje a neziskovky, to stojí 60-70 miliónov eur...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Domovy dôchodcov, oficiálne označované ako zariadenia pre seniorov, sú jedným zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku. Kompetencie v sociálnych službách sú po roku 2003 decentralizované na obce, mestá, a samosprávne kraje, ktoré zaisťujú predovšetkým výkon a poskytovanie sociálnych služieb. Priamou a prioritnou oblasťou štátu je financovanie sociálnych služieb a stanovenie zákonných podmienok. Rozpočet verejnej správy na roky 2017 až 2019 vyčlenil na podporu sociálnych služieb v roku 2017 88 mil. eur (.pdf, s. 57). Aktuálny návrh rozpočtu na roky 2018 až 2020 predpokladá, že podpora sociálnych služieb bude v roku 2017 stáť celkom 94 mil. eur (.pdf, s. 56). Podľa návrhu záverečného účtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) bolo k 31. decembru 2016 na podporu sociálnych služieb z prostriedkov ministerstva vynaložených 82 214 605 eur (.pdf, s. 6). Rozpočtové kapitoly či záverečný účet MPSVaR tieto výdaje podrobnejšie nečlenia, a teda neobsahujú informácie o financiách priamo pre domovy dôchodcov. Informácie o štátnom financovaní zariadení pre seniorov sa nám nepodarilo zistiť, preto označujeme výrok za neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error