DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

...predložil som desiatky opatrení, vrátanie kontrolného výkazu, kontrolného výkazu, ktorý bol vnímaný vtedajšou opozíciou za účasti OĽaNO, za obťažujúcu administratívnu záťaž podnikateľského prostredia, to znamená väčšina opozície bola absolútne proti, teraz sa ukazuje, že to bol jasný a správny nástroj a všetci sa k nemu hlásia...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Zavádzajúce

Peter Kažimír ako minister financií predložil v roku 2013 vládny návrh zákona o zavedení kontrolného výkazu. Opozícia, ktorej súčasťou bolo aj hnutie OĽaNO, za tento návrh nehlasovala, prípadne sa poslanci zdržali hlasovania. Opozičné strany sa k tomuto inštiútu nevyjadrujú ani príliš pozitívne, ani príliš negatívne. SaS chcela systém,podávania kontrolných výkazov modifikovať, OĽaNO s kontrolnými výkazmi počíta ako so súčasťou daňového systému. Konštatovanie, že ide o jasný a správny nástroj odzrkadľuje subjektívne presvedčenie Kažimíra a preto to nebudeme overovať. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Finančná správa SR informuje o zavedení kontrolných výkazov takto: "Od 1.1.2014 sa ako jeden z nástrojov boja proti daňovým podvodom zaviedla pre platiteľov dane nová povinnosť, a to podať kontrolný výkaz (§ 78a zákona o DPH). Táto povinnosť sa vzťahuje na platiteľov DPH, teda osoby registrované pre DPH v zmysle § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH."

Ministerstvo financií predložilo novelu zákona o dani z pridanej hodnoty a o správe daní, ktorou sa mal zaviesť inštitút kontrolných výkazov v septembri 2013. Návrh novely schválili poslanci v treťom čítaní v októbri 2013. Za návrh hlasovalo 81 poslancov Smeru-SD,
ostatní prítomní poslanci klubov OĽaNO, Most - Híd, KDH, SDKÚ - DS a ďalší nezávislí hlasovali proti alebo sa hlasovania zdržali.

Zákon č 360/2013 Z. z. nadobudol účinnosť 31. decembra 2013, resp. 1. januára 2014. Kontrolný výkaz a podanie kontrolného výkazu definuje paragraf 78 a.

Postoj opozície jasne ukazuje aj hlasovanie o danom návrhu. Jozef Mihál, vtedy ešte člen SaS, takto v roku 2014 reagoval na zavedenie kontrolných výkazov: "Namiesto zjednodušovania administratívy a efektnejšieho výberu daní a odvodov si Kažimír zvolil cestu buzerácie a šikanovania firiem". V parlamente sa Mihál vyjadril ku kontrolným výrazom aj takto: "zavedením kontrolného výkazu, na ktorý ja, kade chodím, tade počúvam slová, hanba, fuj, kto toto vymyslel".
Pozitíva kontrolného výkazu nevidí ani Jozef Rajtár (SaS), kto práve v reakcii na návrh rozpočtu pre rok 2018 povedal: "v roku 2015 narástla daňová medzera pri DPH už na 2,256 miliardy, hoci bol zavedený kontrolný výkaz."

OĽaNO s kontrolnými výkazmi ako so zavedenými nástrojmi v daňovom systéme počíta, vo svojom programe pre podnikateľské prostredie uvádza opatrenie: "Zavedenie pravidla, aby uvedenie faktúry odberateľom do kontrolného výkazu o DPH sa považovalo za uznanie záväzku a v prípade jej neuhradenia za exekučný titul." (bod 18).

Aj strana SaS chcela zjednodušiť pravidlá okolo podávania kontrolného výkazu. Vo svojom programe Agenda 2020 (.pdf, s. 5) ako vysvetlenie uviedli: "Platitelia DPH sú povinní podať za každé zdaňovacie obdobie kontrolný výkaz. Zdaňovacím obdobím je pre platiteľov s obratom nad 100 000 eur ročne kalendárny mesiac, pri obrate do 100 000 eur ročne je to kalendárny štvrťrok. Zvýšime hranicu obratu pre zdaňovacie obdobie dané ako kalendárny štvrťrok, aby menšie spoločnosti neboli nútené podávať daňové priznanie a kontrolný výkaz každý mesiac. Samotný kontrolný výkaz by sa mal zjednodušiť v zmysle smernice Rady 2006/112/ES, napríklad namiesto podrobného členenia na jednotlivé faktúry by mal obsahovať len sumarizačné údaje za jednotlivých odberateľov a dodávateľov". Podobne ako OĽaNO, aj SaS chcela zaviesť možnosť uplatniť kontrolný výkaz ako exekučný titul (s. 14).

Opozičné strany počítajú s kontrolným výkazom, ako už s existujúcim nástrojom, avšak je prisilné tvrdiť, že sa k tomu hlásia.Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error