DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Tak isto niektorí verejní funkcionári v súčasnosti nemusia podávať majetkové priznania.

Remišová v TA3 - 25.09.2017
Pravda

Povinnosť podať majetkové priznanie pre verejných funkcionárov stanovuje ústavný zákon č. 357/2004. Zoznam verejných funkcionárov na ktorých sa zákon vzťahuje neobsahuje viacero iných funkcií v štátnej správe, a tým verejných činiteľov zbavuje povinnosti podať majetkové priznanie. Výrok Veroniky Remišovej preto hodnotíme ako pravdivý.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ustanovuje nezlučiteľnosť funkcií, povinnosti a obmedzenia verejných funkcionárov a zodpovednosť pri nesplnení týchto povinností a obmedzení. Zákon ďalej stanovuje na ktorých verejných činiteľov sa vzťahuje. Medzi verejných funkcionárov patrí prezident Slovenskej republiky, poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, členovia vlády a mnohí ďalší.  Verejní funkcionári sú podľa čl. 7 ods. 1 písm. e povinní priznať „svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti."  Majetkovými pomermi sa podľa čl. 7 ods. 4 písm. a - d rozumie: „vlastníctvo nehnuteľnosti vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru, vlastníctvo hnuteľnej veci, ktorej zvyčajná cena presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ktorých menovitá hodnota presahuje 35-násobok minimálnej mzdy, alebo existencia záväzku, ktorého predmetom je peňažné plnenie v menovitej hodnote presahujúcej 35-násobok minimálnej mzdy."  

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. upravujúci povinnosť majetkového priznania vymenováva funkcie verejných činiteľov, pre ktorých táto povinnosť platí (čl. 2), no nie je pripravený na prípad vzniku novej funkcie. Viacerí verejní činitelia tak do kategórie verejných funkcionárov nespadajú, a tým sú zbavení povinnosti podávať majetkové priznania. Ide napríklad o funkcie Policajného prezidenta, šéfa Finančnej správy, špeciálneho prokurátora či riaditeľa RTVS.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.09.2017
success
error