DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

Keď sme v roku 2009 preberali úrad, dosahoval dlh Bratislavského samosprávneho kraja až 46,09%....na konci apríla tohto roka (2017) dostali dlh župy na úroveň 28,25%

26.08.2017
Zavádzajúce

Tento výrok hodnotíme ako zavádzajúci, keďže Frešo viac než zdvojnásobuje hodnotu dlhu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) z roku 2009 pripočítaním neoficiálneho čierneho dlhu. Dlh z roku 2017 sedí.

Na základe analýzy organizácie INEKO vyplýva, že v roku 2009 bol celkový dlh Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na úrovni 20,31 %. INEKO pri svojej analýze čerpalo zo štatistík Ministerstva financií SR:

"Ako zdroj pre všetkých 17 vstupných finančných ukazovateľov (finančnej stability, pozn.) slúžilo Datacentrum, ktoré je v priamej riadiacej pôsobnosti Ministerstva financií SR. Informácie sme žiadali od Ministerstva financií SR na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Údaje do Datacentra každoročne vkladajú obce prostredníctvom štatistických výkazov.

Frešo pri svojich kalkuláciách  počítal do roku 2009 aj tzv. čierny dlh vo výške viac než 24,7 milióna eur, kam napríklad zarátal neuhradené záväzky voči regionálnemu prepravcovi Slovak Lines. Sumárne tieto nezapočítané záväzky zvýšili celkový dlh BSK na 44,56 milióna eur, a teda dlh o hodnote 46,09 %. Oficiálny dlh pritom BSK evidoval v roku 2009 na úrovni 19,82 milióna eur, teda 19,12 %, čo je porovnateľné s 20,31 % INEKO.

Pri bežných príjmoch BSK pre rok 2016 130 721 434,86 eur a absolútnom dlhu (k aprílu 2017) 36 325 000 eur sme vypočítali celkový dlh pre apríl 2017 na úrovni 27,78 %, čo predstavuje  tolerovateľnú odchýlku s 28,25 %, ktoré uvádza Frešo, a preto hodnotíme druhu polovicu výroku ako pravdivú

Zdroj: vypracované autorom

Zdroj: vypracované autorom

Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error