DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Mikolášik

KDH

...EÚ uvoľnila 1,5 miliardy eur na to, aby deti v Európskej únii v prvej až štvrtej triede základnej školy dostávali dvakrát do týždňa zdravú desiatu.

Žilinský samosprávny kraj - 18.07.2017
Nepravda

Mikolášik sa pre Európske noviny vyjadril (13. 3. 2016) k podporovaniu zdravých stravovacích návykov detí v školských zariadeniach. EÚ prijala nariadenie, ktorým sa podporuje konzumovanie zdravej desiatej, avšak, uvádza sa, že EÚ na školský rok vyčlení najviac 250 mil. eur. Číselný údaj 1,5 miliardy eur nebol v dostupných zdrojoch nikde uvedený. Taktiež bude zdravá strava podporovaná nielen na prvom stupni základných škôl, ale aj v materských či stredných školách. Výrok hodnotíme ako nepravdivý. 


pripravila program na podporu konzumácie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka na školách: "Deťom v školách budú v rámci programu prioritne podávať čerstvé ovocie, zeleninu a konzumné mlieko. Distribuovať môžu takisto spracované výrobky, ako sú polievky, ovocné kompóty, džúsy, jogurty a syr, ak to schvália vnútroštátne zdravotnícke orgány. Členské štáty samé rozhodujú o konkrétnej podobe programu, teda napríklad o tom, aké tematické vzdelávacie opatrenia a iné poľnohospodárske výrobky chcú doň začleniť."

Na program bolo vyčlenených najviac 250 mil. eur na školský rok, pričom suma na ovocie a zeleninu nemôže prekročiť 150 mil. eur a suma na mlieko 100 mil. eur. Časť financií bude pridelená aj na monitorovanie výsledkov dosiahnutých programom. Program sa začína uplatňovať od 1. augusta 2017. 

Článok 22 prijatého nariadenia stanovuje cieľovú skupinu tohto programu: "Režim pomoci na zlepšenie distribúcie poľnohospodárskych výrobkov a na zlepšenie stravovacích návykov detí sa zameriava na deti, ktoré pravidelne navštevujú materské školy, predškolské alebo vzdelávacie zariadenia na úrovni základnej alebo strednej školy, ktoré spravujú príslušné orgány členských štátov alebo ktoré takéto orgány uznávajú." (.pdf s. 4)

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error