DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

To percento (deficitu pozn.) sa znížilo z úrovne cez 2 % na úroveň pod 2 %. To číslo je veľmi sympatické 1, 68 %.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Neoveriteľné

Vzhľadom k tomu, že k roku 2016 ešte nebola vydaná súhrnná výročná správa a teda skutočný deficit ešte nie je známy a preto, že sa nám údaj o 1,68 % deficite, ktorý uvádza Peter Kažimír, nepodarilo v dostupných dokumentoch fakticky overiť, výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Podľa súhrnných výročných správ ministerstva financií (MF SR) má vývoj hospodárenia verejnej správy SR s ohľadom na deficit verejnej správy v posledných rokoch pozitívnu, t.j. skôr klesajúcu tendenciu, pričom deficit klesal z 4,9 % HDP v roku 2011 až k 2,7 % HDP v roku 2015. Predpoklad o znížení deficitu pod 2 % tak vyplýva až zo schváleného rozpočtu verejnej správy a je stanovený na 1,93 % HDP pre rok 2016. 

Konsolidovaná bilancia rozpočtu verejnej správy pre rok 2016 počíta s deficitom na úrovni 1,93 % HDP a deficitom 0,88 % HDP pre rok 2017, uvádza to Ministerstvo financií SR v Rozpočte verejnej správy na roky 2016 až 2018 (.pdf, s. 10). Ak sa rozpočtové plánovanie naplní, oproti predošlým rokom sa bude skutočne jednať o stlačenie deficitu pod úroveň 2 %, keď skutočný deficit v roku 2013 bol na úrovni 2,59 % HDP, v roku 2014 na úrovni 2,87 % HDP a v roku 2015 na úrovni 2,74 % HDP.


V prípade analýz hospodárenia verejnej správy pochádzajúcich mimo MF SR sa deficit vyvíja už menej pozitívne. Podľa komentára Národnej banky (NBS) Slovensko vykázalo za verejnú správu deficit za rok 2015 vo výške 3,0 % HDP a maastrichtský dlh zaznamenal výšku 52,9% HDP. Slovensko zaznamenalo deficit na úrovni maastrichtského limitu vyplývajúceho z Paktu stability a rastu. Vzhľadom na to, že stanovený limit nebol prekročený, nemala by byť voči Slovensku spustená procedúra pri nadmernom deficite. Pôvodný rozpočtový cieľ vo výške 2,49% HDP bol prekročený až o 378 mil. eur (0,5 p.b. HDP). V porovnaní s rokom 2014 došlo k nárastu deficitu verejnej správy o 0,3 p. b. (282 mil. eur).Štatistika verejných financií vydaná Eurostatom v zásade korešponduje s údajmi, ktoré uvádza NBS, a navyše ponúka porovnanie s ostatnými členskými štátmi EÚ.
Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error