DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Prirodzená nezamestnanosť je neprirodzene veľká. Dnes sa blížime k historickému rekordu, niekde pod 8 %, tak v iných krajinách sú to alarmujúce úrovne nezamestnanosti.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Pravda

Slovensko podľa Eurostatu prekonalo najnižšiu zaznamenanú mieru nezamestnanosti, ktorá bola k februáru 2017 8.6%. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Prirodzená nezamestnanosť je miera nezamestnanosti, pri ktorej sú mzdové tlaky v rovnováhe, takže miera inflácie sa ani nezvyšuje ani neznižuje a dlhodobá Phillipsova krivka (.pdf) je vertikálna. Inak povedané, je to miera nezamestnanosti, pri ktorej počet nezamestnaných je nižší alebo sa rovná počtu voľných pracovných miest. Podľa Eurostatu bola nezamestnanosť v SR v štvrtom kvartály roku 2016 249 tisíc ľudí. Voľných pracovných miest bolo približne 20 tisíc. Tézu, že prirodzená miera nezamestnanosti je veľká a má tendenciu rásť potvrdzuje aj článok týždenníka Trend z roku 2015. Článok uvádza, že podľa Európskej komisie je táto miera na Slovensku bola v roku 2015 na úrovni 11,8 percent pracovnej sily. Podľa rezortu financií dosahovala prirodzená nezamestnanosť dokonca až 12,9 percenta. 

Najnižšia nezamestnanosť, ktorú nameral SR Eurostat za kalendárny rok bola 9.6% v roku 2008. V rámci štvrťročného merania zaznamenal Eurostat najnižšiu hodnotu v rámci merania SR v štvrtom kvartály roku 2008 na úrovni 8.9%. Najaktuálnejší ohľadom nezamestnanosti krajín EÚ je údaj vedený k marcu 2017, vrámci ktorého si Slovensko vedie slušne, s nezamestnanosťou na úrovni 8.4%. V rámci regiónu by sme tento údaj mohli porovnať s ČR- 3.4% a Poľskom- 5.3%. V širšom kontexte by sme mohli poukázať na nezamestnanosť Talianska za február 2017 na hranici 11.5%, Francúzska 10%  a extrémnymi prípadmi- Španielsko 18% a Grécko 23,5%. Ako to vyzerá s nezamestnanosťou v SR a vybraných krajinách EÚ v širšom kontexte je znázornené na nasledujúcom grafe.


Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error