DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Kažimír

SMER-SD

Naše výdavky do zdravotníctva sú v porovnaní s ostatnými krajinami dokonca vyššie.

Fico, Sulík a Kažimír v TA3 - 01.05.2017
Nepravda

Minulý týždeň v relácii TA3 V politike, minister financií Peter Kažimír sa venoval aj stále aktuálnej problematike zdravotníctva, pričom poukazoval na fakt, že problémom zdravotníctva nie je nedostatok finančných prostriedkov, ako si mnohí myslia, ale skôr nedostatočná efektivita, čo sa Kažimír snažil obhájiť tvrdením: "Naše výdavky do zdravotníctva sú v porovnaní s ostatnými krajinami dokonca vyššie." Z výroku síce nie je jasné, aké krajiny mal Kažimír na mysli pod pojmom "ostatné", pozreli sme sa však na porovnanie Slovenska s krajinami V4 a EÚ.

Európska komisia vo svojej správe (.pdf) o systémoch zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a fiškálnej udržateľnosti z roku 2016 analyzovala výdavky na zdravotnú starostlivosť vo všetkých krajinách EÚ. Pri porovnávaní jednotlivých krajín sa ukázalo, že Slovensko vo výdavkoch na zdravotníctvo za priemerom EÚ zaostáva, ale naopak v porovnaní s krajinami V4 sú naše náklady zhodné alebo vyššie. 

V priebežnej správe o revízií výdavkov na zdravotníctvo sa uvádza, že Slovensko vynakladá väčší podiel HDP na zdravotníctvo, ako je priemer ostatných krajín V4. Paradoxom však je, že vo výsledkoch za týmito krajinami zaostávame. Krajiny V4 dosahujú v priemere o 15 % nižšiu úmrtnosť odvrátiteľnú systémom zdravotnej starostlivosti. Hlavným cieľom je
znížiť počet odvrátiteľných úmrtí na úroveň priemeru týchto krajín.  Ako uvádzajú analytici správy: "Jednou z príčin zaostávania je nízka efektívnosť slovenského zdravotníctva. Ak by sa zvýšila na úroveň priemeru OECD, očakávaná dĺžka života na Slovensku by sa predĺžila o 3 mesiace alebo by Slovensko mohlo dosiahnuť rovnakú dĺžku života pri výdavkoch nižších o 8 percent."

Podľa správy (.pdf), ktorú pripravilo Generálne riaditeľstvo pre Hospodárske a finančné záležitosti spoločne s Výborom pre hospodársku politiku výdavky na zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť v poslednom desaťročí stúpli vo všetkých členských štátoch EÚ. V roku 1990 výdavky štátov na zdravotníctvo predstavovali približne 5,8 % HDP. Medzitým tieto výdavky výrazne stúpli a v roku 2015 to bolo 8,2 % HDP. Podľa ďalších predpokladov je možné, že tento podiel do roku 2060 stúpne na hranicu 12,6 % z HDP. 

OECD každoročne vydáva správu o stave zdravotníctva v jednotlivých krajinách EÚ a jednou z častí je aj porovnanie výdavkov na zdravotnú starostlivosť ako podiel na HDP. Najnovšia správa je z roku 2015 a poukazuje na fakt, že Slovensko sa nachádza pod priemerom EÚ. Pomer výdavkov je porovnateľný s pomerom Maďarska a mierne nižší ako v prípade Českej republiky.


S najnovšou správou prišla Európska komisia, ktorá vo svojej tlačovej správe (.pdf) zverejnila údaje za rok 2016. Slovensko sa podľa nej naďalej nachádza pod priemerom EÚ, ale predbehlo všetky krajiny V4.

Slovensko v porovnaniach s ostatnými členskými krajinami mierne zaostáva v oblasti zdravotného stavu obyvateľstva. Tento fakt je podmienený vplyvom nižšej očakávanej dĺžky života k priemeru EÚ, ale aj vplyvom väčšieho počtu úmrtí, ktorým je možné predísť ako aj vyššej úmrtnosti detí v porovnaní s ostatnými štátmi. Na  Slovensku ja taktiež dlhodobý problém so zamestnávaním všeobecných lekárov. Podľa údajov z roku 2007 pripadlo na 100 tisíc obyvateľov 42 všeobecných lekárov, ale priemer EÚ je 78,3. Podpriemerné čísla vykazujeme aj v dĺžke života. Ženy sa na Slovensku dožívajú v priemere 80,1 roka, u mužov je to 72,9 roka. Priemer Únie pritom predstavuje 83,3 roka u žien a 77,8 roka u mužov.

V tejto správe sú uvedené aj rôzne odporúčania pre Slovensko v danej oblasti, ktoré v sebe zahŕňajú zvyšovanie efektívnosti verejných financií v tejto oblasti, zabezpečenia vyvážených rozpočtov nemocníc cez efektívne nakladanie so zdrojmi, sprísnenia rozpočtových obmedzení a dohľadu nad verejným obstarávaním, či plného zavedenia a rozšírenia pilotného projektu elektronického zdravotníctva.

Pripomenúť treba aj nový rozpočet Slovenska v oblasti zdravotníctva na rok 2017, ktorý je schválený vo výške 1,37 miliárd eur. Štát dá do rozpočtu o 120 miliónov menej oproti roku 2016, ale celkovo by do tohto sektoru malo plynúť viac peňazí vďaka vyšším príjmom od ekonomicky aktívnych osôb. V zdravotníctve by sa tak malo objaviť celkovo 4,44 miliardy eur, čo by znamenalo nárast o 4,2 percent oproti roku 2016. Podľa slov ministra financií Kažimíra narastú verejné zdroje v zdravotníctve o 178 miliónov eur a očakáva, že sa vďaka rôznym opatreniam v tomto sektore ušetrí 174 miliónov eur.


Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2017
success
error