DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Veronika Remišová

Za ľudí

Rebríček svetového ekonomického fóra, ktorý meria silné inštitúcie, teda môžeme povedať, že dôveru v inštitúcie. Keď nastupoval pán Fico, tak sme boli na 53. mieste. Dneska sme na 102. mieste.

O protischránkovom zákone a o zákone proti extrémizmu - 23.10.2016
Pravda

Podľa rebríčka zostaveného World Economic Forum(.pdf,s.47) sa Slovensko nachádza na 102. mieste pri hodnotení inštitúcií v rámci tzv. Global Competitiveness Index za obdobie 2016-2017. V roku 2006, kedy Robert Fico sa stal prvýkrát premiérom, v rebríčku WEF sa slovenské inštitúcie dostali na 53. miesto.Remišovej výrok hodnotíme ako pravdivý.


World Economic Forum je medzinárodná inštitúcia zaoberajúca sa vylepšovaním kooperácie medzi verejným a súkromným sektorom štátov celého sveta. Jej každoročný prieskum, Global Competitiveness Index, sleduje a porovnáva zmeny, snaží sa identifikovať slabé a silné stránky systémových zmien v sledovaných štátoch. Sledujú sa inštitúcie, politiky a ďalšie faktory, ktoré môžu mať vplyv na ekonomický vývoj krajiny.  Analýza sleduje výkon krajín v 12 oblastiach, medzi tými oblasťami patria inštitúcie, infraštruktúra, makroekonomický vývoj, zdravotníctvo, vzdelávanie, efektivita pracovného trhu, vývoj na finančnom trhu atď. Krajiny sú hodnotené zvlášť na základe každého piliera, k celkovému hodnoteniu prispieva každá oblasť s inou váhou. Čo sa týka celkového hodnotenia, Slovensko v poslednom výskume ocitlo na 65. mieste zo 138 hodnotených krajín.


Pilier "Inštitúcie" eviduje transparentnosť inštitúcií, ich vplyv na vývoj ekonomiky. Práve pri tomto ukazovateli sa zohľadňujú aj administratívne zátaže, prílišná regulácia a korupcia v inštitúciach. V rebríčku na obdobie 2016-2017 dosiahli slovenské inštitúcie počet bodov 3,48 (maximálny bodový zisk je 7 bodov, čím vyšší bodový zisk, tým lepšie fungujúce inštitúcie ), a umiestnili sa tak na 102. mieste (Česká republika je 54., Rumunsko 92.).V hodnotení (.pdf, s. 19, s. 340) z roku 2006-2007 dostalo Slovensko 4,03 bodov pre oblasť inštitúcie, tým sa umiestnili na 53. pozícii.

V tabuľke možno vidieť vývoj Slovenska v umiestneniach inštitúcií od roku 2006 po súčasný stav.

Dátum zverejnenia analýzy: 23.10.2016
success
error