DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Drucker

Dobrá voľba

Mzdy sestier medziročne významne rastú, keď sa pozrieme aký podiel na priemernej mzde bol v roku 2012, kedy dosahovali sme zhruba 70 %, v tomto roku sa približujeme zhruba k 95 % mzdy bez príslužiek.

Drucker o peniazoch v zdravotníctve - 09.10.2016
Neoveriteľné

Je síce pravdou, že medziročne skutočne došlo k významnému nárastu platov sestier, nedisponujeme však najnovšími údajmi o platoch sestier (chýba údaj o druhom kvartále tohto roka). Ministerstvo zdravotníctva nás odkázalo na prognózu Národného centra zdravotníckych informácií pre rok 2016. Spomínanú prognózu sa nám nepodarilo dohľadať, preto výrok považujeme za neoveriteľný.


V NR SR bol 25. novembra 2015 prijatý zákon, ktorý upravuje platy zdravotníckych pracovníkov. Na základe tohto zákona by malo dôjsť k zmene minimálnej výšky základnej mzdy približne 18 000 zamestnancov štátnych nemocníc, čo bude predstavovať čiastku približne 10 miliónov. Demagog.sk overoval diskusiu týkajúcu sa rozpočtu zdravotníctva, pričom sa výroky dotýkali i platov sestier. 

Z dostupných údajov zo Štatistického úradu SR a Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb (v aprílových Bulletinoch sa nachádzajú štatistiky za predchádzajúci rok, pozn.) nám vyšiel podiel platov sestier na priemernej mzde v roku 2012 – 72 %. V tomto roku disponujeme údajmi z prvého kvartálu (Bulletin, pdf. s. 17 – 23) , čo vychádza 84 % podiel platov sestier na priemernej mzde v hospodárstve. V druhom kvartáli sa zvýšila priemerná mzda v hospodárstve na 901 eur, avšak potrebné údaje o platoch sestier sme nezískali.

Na nasledujúcom grafe možno vidieť, že dochádza k výraznému nárastu miezd sestier: 


Dostupné štatistiky venujúce sa tejto problematike často vychádzajú z priemernej mzdy sestier, kde sú už započítané rôzne príplatky. Tejto problematike sa  venuje napríklad aj OECD (pdf. s. 97), ktoré pre rok 2013 uvádza 90 % podiel priemernej mzdy sestier na priemernej mzde v hospodárstve SR.

Ministerstvo zdravotníctva na našu žiadosť o stanovisko k tomuto výroku odpovedal takto: "Národné centrum zdravotníckych informácií prognózuje priemernú mzdu v roku 2016 na úrovni 791 Eur, čo predstavuje viac ako 91 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve (867 Eur). "

Dátum zverejnenia analýzy: 09.10.2016
success
error