DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

...máme napísané v Lisabonskej zmluve, že o daňových otázkach rozhodujú členské štáty.

Blížiaci sa summit lídrov v Bratislave - 14.09.2016
Pravda

Lisabonská zmluva zachováva právo veta pre členské štáty v citlivých oblastiach,akou je napríklad práve oblasť daní, čiže je nutná jednomyselnosť členských štátoch v tejto otázke. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 11.09.2016
success
error