DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

...to je šialene výhodné (zostať súčasťou vnútorného trhu EÚ, pozn.) a keď nebudú chcieť platiť clá (Veľká Británia, pozn.) a tak ďalej, no tak potom budú za to platiť tým, že budú prispievať do rozpočtu Európskej únie...

O brexite a predsedníctve s Madaricom, Klusom, Šebejom, Kollárom a Šefcovicom - 27.06.2016
Pravda

Európsky vnútorný trh poskytuje výhody pre štáty, ktoré do EÚ nevstúpili, no na základe zmlúv majú prístup k menším clám alebo voľnému pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Preto hodnotíme výrok Františka Šebeja ako pravdivý.

Európska únia funguje na viacerých stupňoch. Tými je zóna voľného obchodu, colná únia, hospodárska únia, menová únia a nakoniec politická únia.

Európska zóna voľného obchodu poskytuje výhody v dodržiavaní štyroch slobôd: pohybu tovaru, osôb, služieb a kapitálu. No zóna voľného obchodu poskytuje odstránenie ciel, ich spoločný sadzobník je základom colnej únie. Európsky hospodársky priestor, ktorého súčasťou je Nórsko a Island, ktoré vďaka špeciálnym dohodám prispievajú do rozpočtu EU. 

Výhody vnútorného trhu EÚ spočívajú v slobode podnikania a pohybu všetkých osôb v rámci EÚ. Spotrebitelia majú taktiež väčší výber tovarov pri nákupoch, a menšej záťaže spôsobenej byrokraciou. Výhody sú taktiež v biznise, vzdelaní a sociálnej ochrane. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.06.2016
success
error