DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

Hitler usporiadal 4 konzekutívne nasledujúce po sebe referendá (...) tak ich ústavný zákon nepozná referendum na celoštátnej úrovni, presne z tohto dôvodu.

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Pravda

Počas obdobia nacistického Nemecka (1933-1945) boli skutočne usporiadané štyri referendá. Taktiež je pravda, že nemecká ústava nepozná možnosť referenda (výnimkou je v tomto prípade zmena územného členenia niektorých spolkových republík). Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Prvé referendum z obdobia nacistického Nemecka sa uskutočnilo 12. novembra 1933 a týkalo sa vystúpenia Nemecka z Ligy Národov a nerešpektovania Ženevskej konferencie o odzbrojení (1932).
Druhé referendum sa konalo 19. augusta 1934 a riešilo otázku nástupu A. Hitlera do funkcie nemeckého kancelára. Tomuto referendu predchádzalo úmrtie Paula von Hindenburga (2. augusta 1934).
Tretie referendum sa konalo v marci 1936 a jeho predmetom bola opätovná remilitarizácia Porýnia, ktoré malo byť na základe Versailskej zmluvy demilitarizované. 
Štvrté referendum sa konalo 10. apríla 1938 a 99% voličov v ňom ratifikovalo Anschluss, teda anexiu Rakúska nacistickým Nemeckom.

V súčasnosti Nemecká ústava (Grundgesetz) z roku 1949 nepozná referendum, výnimkou je článok 29, (český preklad, .pdf) ktorý rieši otázku referenda v prípade, ak by malo dojsť k zmene územného usporiadania vybraných spolkových krajín. Tento mechanizmus mal pri písaní nemeckej ústavy z 1949 zabrániť tomu, čo sa dialo počas Weimarskej republiky a zamedziť populizmu. 

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error