DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

František Šebej

MOST-HÍD

Napríklad si myslí veľká časť Britov, že povedzme nejak 30% všetkých peňazí, ktoré idú na detské prídavky vo Veľkej Británii, tak ide na deti migrantov, proste aj z mimo EÚ, aj z EÚ, pričom pravda je, že sa jedna o 0,3% a tak ďalej a tak podobne.

Klus a Šebej o brexite - 13.06.2016
Zavádzajúce

Iniciatíva The UK in the Changing Europe 9. júna 2016 priniesla informáciu, ktorá potvrdzuje Šebejov výrok: "14% of us think that 30% of UK Child Benefit goes to children abroad and 23% of us think 13% does". Toto číslo predstavovalo naozaj len 0,3 %. Šebej však v rámci svojho výroku do istej miery preháňal, keď túto vzorku opýtaných označil za “veľkú časť Britov”, v skutočnosti išlo len o 14 percent respondentov. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

V decembri 2013, 20 400 prípadov, ktorý boli priznané detské prídavky reprezentovalo 34 268 detí, ktoré žijú v inom štáte štátov Európskeho ekonomického priestoru. Toto číslo predstavovalo naozaj len 0,3 %

Keď sa pozrieme na Child Tax Credit tak občania z iného členského štátu EU predstavujú len 5% prijímateľov. Ďalší zdroj uvádza, že 0,26 % z celkových prídavkov ide pre deti rodičov z iných krajín EÚ, teda približne podobný údaj ako uvádza Šebej.

Dátum zverejnenia analýzy: 12.06.2016
success
error