DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Krajniak

SME RODINA

... návrh do parlamentu pôjde až vtedy, keď budú navrhnutí všetci kandidáti (komisie na kontrolu odpočúvania, pozn.). Na dvoch kandidátoch sa musia dohodnúť traja predsedovia výborov. Jedným z predsedov týchto výborov je zástupca SaS.

Bezpecnost Európy a SR - 23.05.2016
Pravda

Komisia na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov je nová parlamentná komisia zriadená zákonom z novembra 2015. Komisia má osem členov, šiesti sú nominovaní z výborov na kontrolu činnosti SIS, na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a z výboru pre obranu a bezpečnosť, a to z každého výboru po dvoch, jeden poslanec za opozíciu, jeden za koalíciu. Ďalší dvaja členovia majú byť z mimoparlamentného prostredia a musia sa na nich dohodnúť predsedovia vyššie vymenovaných výborov: Daniel Lipšic (OĽaNO-NOVA), Anton Hrnko (SNS) a Richard Vašečka (OĽaNO). Krajniak sa opravil v tvrdení, že SaS má funkciu predsedu v niektorom z výborov, preto výrok hodnotíme ako pravdivý.

Milan Krajniak hovorí o kandidátoch do parlamentnej komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov. Zriaďovanie takejto komisie prikazuje novela zákona (zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 166/2003 Z.z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov) zo dňa 24. novembra 2015. Komisia má okrem predsedy sedem členov, ktorí musia spĺňat zo zákona stanovené podmienky:
"Šiestich členov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, členov Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a členov výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, a to dvoch členov z každého z uvedených výborov, a to tak, aby zo zvolených členov komisie traja boli zástupcami navrhnutými politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré majú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky, a traja zástupcami navrhnutými politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky, a súčasne, aby predseda komisie bol zástupcom navrhnutým politickými stranami alebo politickými hnutiami, ktoré nemajú zastúpenie vo vláde Slovenskej republiky.

Ďalších dvoch členov komisie volí Národná rada Slovenskej republiky spomedzi kandidátov na členov komisie, ktorých predkladá Národnej rade Slovenskej republiky predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť, po predchádzajúcej dohode s predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby a predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva.
"

Z výboru pre obranu a bezpečnosť sú už zvolení kandidáti na členov komisie, je to predseda výboru Anton Hrnko (SNS) a Milan Krajniak (Sme rodina). Nominanti do komisie z výboru na kontrolu SIS sú podľa mediálnych informácií predseda výboru Daniel Lipšic (OĽaNO-NOVA) a Elemér Jakab (Most-Híd). Tretí výbor, ktorý nominuje členy do komisie, je Osobitný kontrolný výbor NR SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva, ktorému predsedá Richard Vašečka (OĽaNO). Za kandidáta do komisie za koalíciu z tohoto výboru už je zvolený Martin Glváč (SMER-SD), opozičného Ľubomíra Galka (SaS) koaliční poslanci odmietli podporiť hlasmi. Robert Kaliňák postoj koalície vysvetloval takto: "Zvolenie pána Galka do tejto komisie, to je naozaj ako urobiť z pedofila strážcu detského domova. To je akoby ste chceli, aby Ústavu pamäti národa šéfoval šéf 12. správy ŠtB“. Podobnú argumentáciu použil minister aj v samotnej televíznej debate. Opoziční poslanci Lipšic a Krajniak pritom už avizovali, že v prípade nezvolenia Galka sa vzdajú aj oni svojich nominácií.

Nie je pravdou, že predseda jedného z troch výborov, ktoré nominujú členov do komisie je zo SaS. Na túto skutočnosť v debate poukázal Robert Kaliňák a následne sa Krajniak opravil v tomto tvrdení: "Teraz neviem, ale je to výbor na kontrolu myslím vojenského, nie som si istý teraz, ale myslím, že je to tak. Nie, nie. Máte pravdu, je to pán Vašečka, pán Lipšic a pán Hrnko."

Zo zákona platí, že na dvoch členoch komisie sa musia dohodnúť predsedovia vyššie vymenovaných troch výborov, títo kandidáti majú pochádzať z mimoparlamentného prostredia a musia spĺňať podmienky z bodu 4. príslušného zákona: "občan Slovenskej republiky, ktorý je držiteľom platného osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia "Prísne tajné", dosiahol vek 40 rokov, vykonával funkciu sudcu, prokurátora, príslušníka spravodajskej služby alebo Policajného zboru alebo inú funkciu, povolanie alebo zamestnanie v oblasti právnej a bezpečnostnej teórie a praxe alebo medzinárodných vzťahov a diplomacie najmenej 10 rokov a má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa."

Predseda brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko informoval o tom, že požiadal Súdnu radu SR a  Generálnu prokuratúru SR. aby predložili po dvoch kandidátoch. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár odmietol vyhovieť žiadosti, lebo nemá zo zákona "kompetenciu navrhovať kandidátov na členov komisie na kontrolu používania informačno-technických prostriedkov"  a zároveň by mohlo dôjsť k spochybneniu objektivity komisie.


Dátum zverejnenia analýzy: 23.05.2016
success
error