DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

...mne takisto prešli pozmeňováky, ktoré zachránili 100 škôl na Slovensku, okolo stovky, tým, že sa nemuseli povinne riešiť triedy menšie ako 17 žiakov.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Pravda

Martin Poliačik sa so svojim pozmeňovacím návrhom (.pdf) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (.pdf) z 17. júna 2015 skutočne zaslúžil o to aby sa triedy stredných škôl, kam reálne nastúpi menej než 17 žiakov, nezatvárali. Návrh určuje osobitné prípady, kedy zriaďovateľ môže určiť aj nižší počet žiakov ako je zákonom požadovaný počet. Týmto návrhom reagoval na prípady, kedy do triedy alebo ročníka nenastúpil zákonom požadovaný počet žiakov, hoci sa zúčastnili zápisu. Podľa stránky skolskyportal.sk tento návrh zachránil skutočne okolo sto stredných škôl. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


"Pozmeňujúcim návrhom sa vytvoril priestor, aby v triede mohlo byť aj menej žiakov, a to v dennej forme štúdia konkrétne 9 a v externej 5" informovala (Správy RTVS, 16:36 min) Beáta Ksenzsighová- Dupaľová, hovorkyňa ministerstva školstva. Novela zákona, ktorá dáva zriaďovateľovi školy možnosť otvoriť triedu alebo ročník aj s nižším počtom žiakov ako 17 nadobudla platnosť v septembri 2015.

Martin Poliačik sa o svojom návrhu vyjadril takto: "Zriaďovateľ školy teda môže otvoriť triedu aj s počtom menším ako je 17, nie však menej ako 9. Nemôže ale počítať s tým, že mu bude trieda dofinancovaná formou napr. dohodovacieho konania. Teda číslo 17 žiakov na triedu už nie je pre stredné školy likvidačné. Prípadné dofinancovanie triedy však bude plne v kompetencii zriaďovateľa a z jeho vlastných zdrojov."

Martin Poliačik k školskému zákonu mal dva pozmeňujúce návrhy,  jeden sa týkal procesu a výsledkom experimentálneho overovania, druhý bol už spomínaný návrh. Prvý návrh neprešiel, za druhý zahlasovalo v tretom čítaní 116 poslancov z prítomných 137.

Okrem stránky skolskyportal.sk o viac ako stovke zachránených škôl informuje aj RTVS.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error