DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

... vaši europoslanci (strany SMER-SD, pozn.) schvaľovali kvóty v tom istom čase, keď proti nim váš premiér bojoval na domácej scéne.

Lucia Žitnanská, Miroslav Cíž a Martin Poliacik - 02.05.2016
Zavádzajúce

Výroky o hlasovaniach o riešeniach migračnej krízy Demagog.sk overoval už viackrát, naposledy napríklad výrok Richarda Sulíka z 19. apríla 2016. O mechanizme prerozdelenia (takzvané kvóty) sa hlasovalo viackrát. Poslanci za SMER-SD hlasovali zdržaním sa, hlasovali proti aj v niektorých prípadoch hlasovali aj za. Nie je jasné, ku ktorému obdobiu Poliačik referuje, Fico a vláda SR sa však stabilne vyjadrujú proti zavedeniu mechanizmu. Výrok vzhľadom na rôzne hlasovania europoslancov hodnotíme ako zavádzajúci. 

Poslednýkrát 12. apríla 2016 sa hlasovalo (str. 4-8) o nelegislatívnom uznesení, vypracované maltskou poslankyňou Robertou Metsolovou a talianskou poslankyňou Kashetu Kyengeovou, v ktorom sa riešila situácia v stredozemí a potreba holistického(celistvého) prístupu Európskej únie. Za návrh ako celok všetci štyria poslanci za SMER-SD hlasovali zdržaním sa.

V prípade septembrového hlasovania zo 17. septembra 2015, sa hlasovalo aj o jednotlivých článkoch tohto návrhu. Konkrétne prerozdeleniu 120 000 utečencov sa venuje článok 4 (.pdf,s.22), pričom sa hlasovalo o dvoch paragrafoch tohto článku samostatne. Všetci traja prítomní poslanci SMER-SD, Flašíková-BeňováMaňka a Zala, hlasovali proti celkovému návrhu o kvótach, no v hlasovaniach o konkrétnych článkoch paragrafu 4 tohto návrhu hlasovali títo traja poslanci za návrh. Europoslankyňa Smolková nebola na hlasovaní prítomná.

Podľa stránok Európskeho parlamentu na hlasovaní zo dňa 9. septembra 2015 o dočasných opatreniach v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska a Grécka (legislatívne uznesenie) poslankyňa Monika Flašíková-Beňová sa zdržala hlasovania v konkrétnom pozmeňujúcom návrhu, kde sa kvóty spomínajú. V tomto bode sa hlasovania zdržali aj Smolková a Zala. Maňka hlasoval za.

29. apríla 2015 hlasovali poslanci Európskeho parlamentu o Správe z mimoriadneho stretnutia Európskej rady. 4 poslanci zo SMER-SD hlasovali za túto správu, ktorá vyzývala Európsku komisiu, aby nariadila záväzné kvóty pre členské štáty EÚ. Následne Európska komisia navrhla prerozdelenie 20 000 utečencov.

Hlasovania zo septembra 2015 roku prebiehali paralelne s vyhláseniami Roberta Fica o žalobe na súd v Luxemburgu proti právne záväznému aktu o kvótach, schválenému väčšinou ministrov vnútra. Fico 23. septembra vyhlásil, že "Kvóty sú iracionálne a skončia sa blamážou. Sme suverénna krajina a odmietame diktát väčšiny v takej citlivej téme,“ a tiež, že "Vláda nebude implementovať schválený právne záväzný akt, ktorý odhlasovali ministri vnútra a podá voči nemu žalobu. Na to máme právo.“ 
Postoj premiéra Fica a SR bol aj pred prvým hlasovaním v apríli 2015 odmietavý. Proti povinnému prerozdeľovaniu sa vyslovil aj v máji 2015.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2016
success
error