DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Lucia Ďuriš Nicholsonová

SaS

... niekto, kto sa otvorene hlási k fašizmu (Marian Kotleba, pozn.)...

Nicholsonová vs. Pellegrini - 25.04.2016
Neoveriteľné

Fašizmus môže byť definovaný viacerými spôsobmi. Podobne aj hlásenie sa k fašizmu ako ideológii môže mať viacero foriem. Nepodarilo sa nám nájsť vyjadrenie, kde by Marian Kotleba sám seba definoval ako Fašista. V minulosti prejavil sympatie voči režimu, ktorý je považovaný za fašistický a k osobám spojeným s týmto režimom. 


Bežné slovníky fašizmus prevažne spájajú s konkrétnymi režimami Nemecka a Talianska, prípadne autokratickými režimami všeobecne. Podľa slovníku Merriam-Webster jednoduchá definícia fašizmu referuje ku všeobecnej silnej kontrole spoločnosti zo strany autorít alebo ku špecifickému autokratickému spôsobu organizovania spoločnosti so silnou ekonomickou a inou kontrolou zo strany centrálnej autority.

": a way of organizing a society in which a government ruled by a dictator controls the lives of the people and in which people are not allowed to disagree with the government

: very harsh control or authority"

Podľa plnej definície pojmom fašizmus môže byť označovaná aj tendencia ku silnej autokratickej kontrole.

"1
often capitalized : a political philosophy, movement, or regime (as that of the Fascisti) that exalts nation and often race above the individual and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social regimentation, and forcible suppression of opposition

2
: a tendency toward or actual exercise of strong autocratic or dictatorial control

Podľa Slovníka súčasného slovenského jazyka:

"fašizmus -mu m. ?tal.? polit. 1. ? politický režim pôvodne nastolený v Taliansku (B. Mussolinim v r. 1919), založený na diktatúre jednej strany, agresívnom nacionalizme, terorizme, potláčaní občianskych slobôd; najreakčnejšie a najšovinistickejšie politické hnutie: taliansky, hitlerovský f.; vznik, porážka fašizmu; víťazstvo nad fašizmom; bojovať proti fašizmu; neľudskosť fašizmu; Z Barocha sa stal živý symbol ochrancu prenasledovaných fašizmom. [J. Papp]
2. ? ideológia fašistického režimu a fašistického hnutia obhajujúca rasizmus, šovinizmus, násilie
"

Akademické definície fašizmu ponúkajú podrobnejšie rozlíšenie znakov, ktoré musí daná ideológia spĺňať, aby mohla byť označená ako fašistická. Prehľad rôznych definícií je dostupný napríklad tu. Spoločnými znakmi mnohých týchto definícií je zameranie sa na ideu národa, jeho stavanie do pozície obete, vyčleňovanie sa voči rôznym ďalším skupinám (napríklad menšinám), dôraz na silnú pozíciu štátu a autoritatizmus. Ďalším znakom opakujúcim sa v definíciách je paramilitarizmus.

Okrem definície samotného fašizmu je tiež otázne, ako definovať hlásenie sa k nemu. Kotleba v minulosti prejavil sympatie voči režimu, ktorý je vnímaný ako fašistický, a jeho strana hlása (.pdf) idei očisty národa, upozorňuje na zlyhanie štátu a potrebu jeho posilnenia a vyhraňuje "slovenský národ" voči iným, tým druhým, či už vo forme EÚ, NATO alebo rómskej menšiny. ĽSNŠ sa stavia do pozície ochrancu, ponúka aj silové riešenia, hlása posilnenie slovenskej armády (.pdf, s. 7), nedávno bolo medializované zavedenie špeciálnych hliadok vo vlakoch, ktoré bolo odôvodňované "cigánskym extrémizmom". 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.04.2016
success
error