DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

Čo sme spravili ešte za vlády Ivety Radičovej bolo, že sa začala zverejňovať uplatniteľnosť absolventov a ich plat. Vláda Roberta Fica to stopla.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Počas vlády Ivety Radičovej v roku 2011 bol skutočne Ministerstvom školstva uverejnený prehľad o absolventskej miere nezamestnanosti. V ďalších rokoch takéto oficiálne prehľady absentovali. Takisto boli počas ministrovania Eugena Jurzycu zverejnené údaje o výške platov absolventov, čo sa však nestalo v ďalších rokoch počas vlády R. Fica, v roku 2015 však minister Draxler takéto údaje zverejnil, no stále ostáva pravdou, že po svojom nástupe (2012) vláda Roberta Fica takéto zverejňovanie stopla, bolo opätovne obnovené až neskôr. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Počas vlády Ivety Radičovej- v roku 2011, bol zverejnený prehľad o absolventskej miere nezamestnanosti:
"Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR preto pripravilo prehľad uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce. Pri jeho výklade sa bude vychádzať z tzv. absolventskej miery nezamestnanosti (AMN) jednotlivých vysokých škôl, a to podľa skupín študijných odborov. AMN vyjadruje podiel počtu nezamestnaných absolventov školy k 30. septembru 2009 k počtu absolventov príslušnej vysokej školy v rokoch 2008 a 2009. 
(....) Pri príprave štatistiky vychádzalo ministerstvo z podkladov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz v školstve (UIPŠ). V spolupráci s týmito inštitúciami, ako aj Sociálnou poisťovňou chce pripraviť rezort školstva niekoľko zmien metodiky pre lepšiu výpovednú schopnosť údajov, ktoré prehľad obsahuje." informuje stránka Ministerstva školstva a denník SME.

Podobný oficiálny prieskum sa nám pre ďalšie roky nepodarilo nájsť, UIPŠ však zverejňuje na svojej stránke informácie, na základe ktorých napríklad mimovládna organizácia INEKO vypočítala absolventskú mieru nezamestnanosti."Vyplýva to z analýzy INEKO, v rámci ktorej sme pre jednotlivé vysoké školy v SR vypočítali AMN za roky 2010 až 2013, a to podľa definície absolventov škôl v zákone o službách zamestnanosti a s využitím údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) a Ústavu informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ)."

Ministerstvo školstva v tomto období zverejňovalo aj výšku platov absolventov, informuje TASR v septembri 2011.
"Ministerstvo školstva v piatok spustilo testovaciu verziu portálu, ktorý zverejňuje priemerné platy absolventov vysokých škôl a ich fakúlt. Na internete je k dispozícii na adrese absolventi.iedu.sk." Stránka v súčasnosti nefuguje.
V nasledujúcich rokoch neboli zverejnené oficiálne údaje o výške platov. O absencii takýchto údajov v roku 2013 informuje napríklad INEKO, ktoré odporúča zverejňovanie takýchto informácii vláde zaviezť. "Vlada by mala (...) zaviest pravidelne a cielene informovanie ziakov a rodicov o miere nezamestnanosti ako aj vyske platov absolventov konkretnych strednych aj vysokych skol.(...) priemerné nástupné platy absolventov, ktoré však momentálne nie sú k dispozícii, keďže ministerstvo školstva ich v roku 2012 prestalo zverejňovať."

K zverejneniu výšky platov absolventov však došlo neskôr- v roku 2015 za ministra Draxlera.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error