DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Gábor Gál

MOST-HÍD

(...) to bolo práve vďaka iniciatíve Lucie Žitňanskej, že všetky zmluvy, ktoré sú financované z verejných rozpočtov, sa zverejňujú na internete.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Je pravdou, že novela zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní doplnená o povinné zverejňovanie zmlúv na internete bola navrhnutá ministerstvom spravodivosti za Radičovej vlády, ako dokazuju aj detaily návrhu zákona. Predkladateľkou zákona bola Lucia Žitňanská. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Podľa denníku SME:
"Od januára 2011 bol spustený Centrálny register zmlúv, zverejňovanie zmlúv v Obchodnom vestníku ako aj zverejňovanie na webstránkach miest, obcí, VÚC a ostatných povinných osôb.
Zákonom sa zaviedla povinnosť zverejňovať zmluvy týkajúce sa používania verejných prostriedkov alebo nakladania s majetkom štátu.
Bez zverejnenia nenadobudnú zmluvy účinnosť. Zároveň zákon predpokladá zverejňovanie objednávok a faktúr."


Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error