DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

(...) takisto napríklad ten takzvaný protiteroristický balíček, ktorý bol prijatý, aj a zmena ústavy aj hlasmi Mostu (...)

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

V hlasovaní o novele ústavy, ktorá predlžuje maximálne možné lehoty na zadržanie v prípade podozrivých z trestných činov terorizmu hlasovala strana Most-Híd za, v prípade samotného protiteroristického balíčka tento zákon poslanci Mostu nepodporili
Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže Poliačik explicitne hovorí o hlasovaní o zmene ústavy. 

Podobný výrok sme overovali 26. februára 2016 v rámci predvolebnej debaty Slovenského rozhlasu. 
Takzvaný protiteroristický balíček upravoval trestný zákonník a mal za cieľ zvýšiť bezpečnosť v kontexte možných teroristických útokov. Poslanci Most-Híd zmeny v zákonoch nepodporili.V tomto období však došlo aj k zmene ústavného zákona ošetrujúceho dĺžku zadržania osôb podozrivých z terorizmu. V tejto otázke Most-Híd hlasoval za (okrem dvoch neprítomných poslancov F. Šebeja a R. Chmela všetci).  

hlasovaní z 9. decembra 2015 o zákone ako celku ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony poslanci klubu Most-Híd tento návrh nepodporili, respektíve 5 poslancov sa zdržalo, 8 bolo neprítomných  a 1 nehlasoval.

Protiteroristický balíček bol schválený v skrátenom legislatívnom procese a bol súčasťou novely trestného zákona schválenej 9. decembra 2015.
Zákon bol doručený dňa 27.11. 2015. Rokovalo sa o ňom 1. decembra. Rokovanie jednotlivých výborov prebiehalo 2.-3. decembra. 
K druhému a tretiemu čítaniu došlo až 8. decembra. 
Zákon prešiel, no prezident Kiska ho vetoval. Následne ho poslanci Smeru ako jediní z parlamentu opäť schválili
 
Takisto sa 8. decembra hlasovalo o novele Ústavy SR, ktorá predlžuje maximálne možné lehoty na zadržanie v prípade podozrivých z trestných činov terorizmu. Zmenu vtedy podporilo 95 zo 141 prítomných poslancov, 25 poslancov bolo proti a 21 sa hlasovania zdržalo. Za novelu hlasovali poslanci za Smer, Most-Híd a nezaradení Štefan Kuffa a Miroslav Kadúc. Všetci ďalší prítomní poslanci boli proti alebo sa zdržali hlasovania. Celkovo poslanci Mostu-Híd hlasovali len za zmenu ústavy, nie za ostatné časti protiteroristického balíčka.



Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error