DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

V Európskom parlamente Marine Le Pen, aj ľudia z Jobbiku sú členmi výborov a normálne pracujú.

Poliacik vs Vašecka vs. Gál vs. Hrnko + zástupcovia záujmových organizácií - 04.04.2016
Pravda

Radikálne pravicové a nacionalistikcé strany ako je francúzska Národná fronta, alebo maďarský Jobbik, sú zastúpené v národných parlamentoch, ale aj v Európskom parlamente. Jobbik má v Európskom parlamente troch, Národná fronta dvadsať poslancov.Predsedníčka Národnej fronty Marine Le Pen je zároveň aj členkou Konferencie predsedov, je teda vo vedení parlamentu. Jednotliví poslanci zo strán Jobbik a Národná fronta sú aj rádovými členmi výborov.

Marine Le Pen, predsedníčka francúzskej nacionalistickej strany Národná fronta (Front National), aj jej otec, zakladateľ strany,  Jean-Marie Le Pen sú poslancami Európskeho parlamentu. Marine Le Pen je predsedníčkou politickej skupiny Európa národov a slobody, ktorá vznikla v roku 2015 a zároveň je aj členkou Konferencie predsedov, je teda vo vedení parlamentu. (Predsedovia politických skupín sú členmi Konferencie predsedov, teda sa spolupodieľajú na organizácií práce a na vedení Európskeho parlamentu spolu s predsedom parlamentu.) Le Penová aj jej otec sú členovia výborov Európskeho parlamentu, konkrétne Marine Le Penová je členkou výboru pre medzinárodný obchod a Jean-Marie Le Pen je členom výboru pre rybárstvo. Ďalší členovia Národnej fronty v Európskom parlamente nezastávajú žiadne predsednícke, ani podpredsednícke funkcie výborov.
Strana je zastúpená aj vo francúzskom parlamente, v Národnom zhromaždení. Voľby do zhromaždenia sa konali v roku 2012, kedy sa medzi 577 zvolených poslancov dostali aj dvaja za Národnú frontu, Jacques Bompard a Marion Maréchal-Le Pen. Pôsobia ako nezaradení poslanci a nemajú vyššie funkcie v parlamentných výboroch.

Radikálna pravicová maďarská strana Jobbik má v Európskom parlamente troch poslancov (Maďarsko má celkom 21 poslancov): Krisztina Morvai, Béla Kovács a Zoltán Balczó. Podľa profilov je každý z nich členom niektorého parlamentného výboru. Morvai je členkou výboru pre ženské práva a rodovú rovnosť, Kovács je členom výboru pre priemysel, výskum a energie a Balczó je členom výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. 
Jobbik má v maďarskom parlamente 24 poslancov, aj jedného podpredsedu parlamentu v osobe Tamása Sneidera (v parlamente je celkom 199 poslancov, parlament má 5 podpredsedov). Poslanci za Jobbik zastupujú aj funkcie predsedov a podpredsedov výborov, napr. Dóra Dúró je predsedníčkou výboru pre kultúru, János Volner je predsedom výboru pre rozvoj podnikateľského prostredia, Márton Gyöngyösi je podpredsedom výboru pre zahraničnú politiku, Zoltán Magyar je podpredsedom výboru pre poľnohospodárstvo.

Politické strany s radikálnymi názormi sa dostali do parlamentov aj ďalších európskych krajín, dokonca aj do Európskeho parlamentu. Zastávajú dokonca dôležité funkcie, ako to ukazuje prípad Marine Le Pen v Európskom parlamente, alebo prípad Jobbiku v maďarskom parlamente.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2016
success
error