DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Frešo

SDKÚ-DS

...u nás je úmrtnosť, ktorá je odvrátiteľná o polovicu väčšia, respektíve trikrát väčšia ako vo Francúzsku, o polovicu ako v Čechách…

Predvolebná debata TA3 - Berényi (SMK), Frešo (SDKÚ-DS), Kollár (Sme rodina), Matovic (OLaNO), Sulík (SaS) - 28.02.2016
Nepravda

Vysoká miera odvrátiteľnej úmrtnosti je na Slovensku vážnym problémom, vyplýva to aj z štatistík Eurostatu, aj z analýzy INEKA. Tieto zdroje potvrdzujú relevantnosť argumentu Pavla Freša. Francúzsko má skutočne trikrát menší počet odvrátiteľných úmrtí na 100 000 obyvateľov, ako má Slovensko. V prípade Českej republiky však nejde o správnu informáciu, pretože posledné dostupné údaje Eurostatu (pozri tabuľku nižšie) ukazujú menší rozdiel. To potvrdzuje aj štúdia Gavurovej a Vagašovej (2015), ktorá v roku 2013 hovorí v prípade Slovenska ešte o nižšej hodnote ukazovateľa odvrátiteľnej úmrtnosti. Zdroj INEKO, o ktorý sa Frešo pravdepodobne opieral pri svojom tvrdení, pracuje so štatistikami OECD z roku 2011 (údaje štátov počas rokov 2005-2007). V prípade Eurostatu ide o novšiu štatistiku. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Porovnávanie krajín Slovenska s Francúzskom a Českom sa stalo obľúbeným a často použitým argumentom opozičných politikov v poslednej dobe (napr. Igor Matovič v RTVS), aby aj týmto ilustrovali hrozivý stav slovenského zdravotníctva a mieru korupcie na Slovensku.

Eurostat rozlišuje medzi pojmami "amenable" a "preventable" death. Prvý, ktorému je ekvivalentný pojem odvrátiteľná úmrtnosť, udáva, akej časti úmrtí by bolo možné predísť v prípade dostupnosti lepšej zdravotnej starostlivosti. Druhý pojem udáva, akej časti úmrtí by bolo možné predísť s prevenciou, zmenou životného štýlu atď.


Údaje v tabuľke sú uvedené ako úmrtnosť na 100 000 obyvateľov. Na základe týchto údajov je skutočne trojnásobne väčšia odvrátiteľná úmrtnosť na Slovensku, než vo Francúzsku. Danú tému rozoberal už aj Denník N na jeseň minulého roka :

"Slovensko je na treťom mieste, bohužiaľ, od konca. Naše zdravotníctvo nezvláda 180 odvrátiteľných úmrtí. Z krajín V4 sú na tom najlepšie Česi so 125 úmrtiami.
Poliaci ich majú tesne pod 140 a Maďari až okolo 200. Najmä porovnanie s Českom je zarážajúce, keďže sa dá predpokladať, že životný štýl je podobný a voľakedy sme štartovali s podobným zdravotníctvom.
Navyše, v súčasnosti dávame podľa štatistík OECD na zdravie viac peňazí (v porovnaní s HDP) ako naši západní susedia. Keby sme mali české zdravotníctvo, mohli by sme zachrániť celkovo tritisíc ľudí ročne.
"

V júni 2015 vyšla analýza INEKO: Ako Slovensko zaplatí za neliečenie zdravotníctva (.pdf), v ktorej sa autori snažia poukázať na hrozby, ktoré Slovensko a občanov Slovenska čakajú, ak neprebehne efektívna reforma zdravotníctva. V kapitole Odvrátiteľná úmrtnosť na Slovensku patrí k najvyšším v EÚ (s.17) sa píše: " Na diagnózy, ktoré sa považujú za úspešne manažovateľné zdravotnou starostlivosťou, zomieralo v SR predčasne dvakrát viac ľudí, ako bol priemer OECD. Horšie výsledky malo len Estónsko a Maďarsko, naopak údaje za Poľsko a Česko boli o tretinu až polovicu nižšie" (zdroj: INEKO (.pdf), s.18). Táto štatistika však narába s údajmi z rokov 2005-2007.

INEKO pracovalo s analýzou OECD z roku 2011, v ktorej boli údaje o odvrátiteľnej úmrtnosti z rokov 2005-2007. Ďalej sa v dokumente píše:
"(...) dá sa však porovnávať staršie a novšie výsledky krajín, ktoré sú členmi EÚ i OECD. Napríklad Estónsko, ktoré bolo v staršom porovnaní ešte najhoršie v OECD, je za rok 2012 už mierne lepšie v porovnaní so SR, čo indikuje rýchlejšie zlepšovanie Estónska v porovnaní s Maďarskom i Slovenskom. Aspoň odstup SR za Českom a Poľskom sa mierne zmenšil, zostáva však výrazný – liečiteľná úmrtnosť na Slovensku je v závislosti od použitej metodiky ešte o 23 % až 41 % vyššia. Výrazne lepšie výsledky dosahuje ČR s porovnateľnými a Poľsko dokonca s nižšími výdavkami na zdravotnú starostlivosť. " (zdroj: INEKO (.pdf), s: 18)

Podľa štúdie Gavurovej a Vagašovej (2015) išlo na Slovensku v roku 2013 v prípade odvráteteľnej úmrtnosti o číslo 194.71 (s.81), pričom poukázali na trend neustáleho znižovania tohto ukazovateľa.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error