DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Výrok Pavla Freša hodnotíme ako pravdivý. Ako jeden z príkladov na príchod ludí z Malej Ázie, resp. Turecka do Európy je aj príchod pracovnej sily do Nemecka z Turecka, po vzájomnej dohode vedenia krajín.

Malá Ázia, alebo inak Anatólia je poloostrov na západnej casti Ázijského kontinentu.  Merriamov-Websterov geografický slovník definuje Anatóliu takto:
"The part of Turkey in Asia equivalent to the peninsula of Asia Minor up to indefinite line on E from Gulf of Iskenderun to Black See, comprising ab. three fifths of Turkeys provinces." (s. 46)

Dalšiu, obsiahlejšiu definíciu ponúka napr. Encyclopedia.com :
"Anatolia, also known as Asia Minor, is a large, mountainous peninsula of approximately 755,000 square kilometers (291,500 square miles) that extends from the Caucasus and Zagros mountains in the east and is bordered by the Black Sea on the north, the Aegean Sea on the west, and the Mediterranean Sea on the south. It comprises more than 95 percent of Turkey's total land area. (...) Eastern Anatolia is not properly a peninsula because to its south is the landmass that forms part of Syria and Iraq."

Príliv ludí do Európy z oblastí Malej Ázie, blízkeho východu a Turecka bol prítomný a spozorovatelný v niekolkých etapách. Príklad na migráciu z nedávnej minulosti je migrácia za prácou do Západného Nemecka. Podpísaním dohody o pracovnej sile otvorili sa cesty mladým (medzi 18 až 45 rocným) pracovníkom z Turecka aj z južnej Európy, aby svojou prácou prodporili vývoj nemeckej ekonomiky. Pôvodný plán pocítal s pomocnými pracovnými silami len na dobu urcitú, avšak mnoho z tých, ktorí sa takto dostali do Nemecka, zostali tam. (Tému spracoval napr. Spiegel) Podobné dohody o pomocnej pracovnej sile potom neskoršie vznikli aj s inými európskymi štátmi ako Rakúsko, Belgicko, Švédsko atd. (zdroj: Turkey as a Migration Hub (.pdf), s: 108).

Samotné turecké vojny v 16.-18- storocí, ktoré silne zasihali aj územie dnešného Slovenska a pospísali sa na vývoji tejto oblasti, boli v istom zmysle migracné vlny ludí z Turecka a z Malej Ázie.

Pocas stahovania sa národov (v duhej, tretej vlne ) v období 7.-10. storocia vznikali rôzne územia v Európe, ktoré boli obsadené tureckými kmenmi, táto skutocnost môže byt daším príkladom na príchod ludí do Európy z Malej Ázie.Dátum zverejnenia analýzy: 28.02.2016
success
error