DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

toho času nepolitik

..alarmy napríklad zverejnené iniciatívou A dosť alebo aj iné štatisticky ukazujú klesajúce výsledky v PISE

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Poliačik reagoval týmto výrokom na počet rodičov, ktorí petíciou podporili štrajk učiteľov z dôvodu zlých výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach a nespokojnosťou zo stavu slovenského školstva. Výrok hodnotíme ako pravdivý, pretože Slovensko dosahuje v testovaniach PISE stále horšie výsledky, ktoré sú pod priemerom krajín OECD.

Kampaň "A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska!” je občianskou iniciatívou, ktorá upozorňuje na stav vzdelávania na Slovensku. Kampaň, ktorá potrvá od októbra 2015 do marcových parlamentných volieb, má za cieľ primäť politikov k navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. Aktivisti kampane vidia hlavné problémy slovenského školstva v  nedostatočnom materiálnom zabezpečení škôl, nízkej motivácii na prácu pedagóga a slabom ekonomickom a sociálnom postavení všetkých zamestnancov školstva, ktoré vyplývajú z nekoncepčnosti pri jeho riadení a finančného poddimenzovania.

Slovensko vo výsledkoch štúdie OECD PISA 2012, ktorá overuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce, skončilo v matematickej gramotnosti na 34., v prirodovednej gramotnosti na 40. a v čitateľskej gramotnosti na 43. mieste. Slovensko sa v tejto štatistike nachádza výrazne pod priemernou úrovňou OECD. Z výsledkov PISA 2009 vyplýva, že Slovensko sa nachádza pod priemernou úrovňou OECD v čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

Po prvýkrát od roku 2003 sú výsledky (
rok 2012, pozn.) slovenských žiakov vo všetkých troch oblastiach významne horšie, ako je priemerný výkon krajín OECD:z 34 krajín sme na 32. mieste v čitateľskej gramotnosti, 23.–29. mieste v matematike, na 28. –31.mieste v prírodných vedách.Výrazne narástlo zastúpenie žiakov v tzv. rizikovej skupine (s najnižšou úrovňou vedomostí). Zároveň významne pokleslo percentuálne zastúpenie žiakov v najvyšších vedomostných úrovniach vo všetkých troch sledovaných oblastiach.
Oproti roku 2009 sa priemerný výkon našich žiakov znížil a až 28,2 % žiakov sa svojím výkonom zaradilo do tzv. rizikovej skupiny. To znamená, že títo žiaci nedisponujú ani najzákladnejšími čitateľskými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie vzdelávanie. (kampanadost.sk; .pdf, s.1)

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error