DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

Nestraníci

..právo na štrajk je ústavné právo každého jedného občana tohto štátu.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

Ústava Slovenskej republiky (.pdf) v článku 37 ods. 4 hovorí o práve na štrajk s odvolaním sa na zákon: "Právo na štrajk sa zaručuje. Podmienky ustanoví zákon. Toto právo nemajú sudcovia, prokurátori, príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov a príslušníci a zamestnanci hasičských a záchranných zborov." 
V článku 54 ďalej konkretizuje: "...Osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostredne nevyhnutné na ochranu života a zdravia, môže zákon obmedziť právo na štrajk," čiže obmedzuje štrajkovať len občanov v povolaniach, ktorých nevykonávanie pracovnej služby by mohlo byť životu nebezpečné. Poliačikov výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Môžeme vidieť, že existuje výnimka v rámci ústavného práva na štrajk. Vylučovacia podmienka však nie je viazaná na občianstvo, ale na výkon určitej profesie. Pokiaľ napríklad občan, ktorý je sudcom, prestane vykonávať túto funkciu a zamestná sa v inom povolaní, ktoré nie je súčasťou taxatívneho výpočtu v čl. 37 ods. 4, opätovne nadobudne právo na štrajk.


Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error