DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Poliačik

Nestraníci

..v roku 2011 je pravda, že tam bola 0 (nulové navýšenie platov učiteľov podľa rozpočtu, pozn.), ale zároveň všetci ostatní zamestnanci verejnej správy vtedy išli s platmi dole a bolo pre učiteľov zabezpečené, že ich platy dole nepôjdu.

Štrajk ucitelov - Draxler, Poliacik, Kocan a Ondek - 25.01.2016
Pravda

V roku 2011 počas vlády koalície SDKÚ, SaS, KDH a MOST-HÍD platy učiteľov sa skutočne platy nezvyšovali a zároveň platy ostatných pracovníkov verejnej správy klesali. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


Podľa rozpočtu verejnej správy na roky 2011 - 2013 sa "pedagogickým zamestnancom regionálneho školstva zachovala úroveň odmeňovania z roku 2010 po zohľadnení dopočtu 1 % valorizácie."   
Spomínané znižovanie je tiež popísané v rozpočte. "Pre nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva sa realizovalo 10 % zníženie osobných výdavkov." (Rozpočet, str. 31) 

Čo sa týka výdavkov verejnej správy: "(...) celkové výdavky v roku 2011 oproti schválenému rozpočtu roka 2010 klesajú o 4,1 mil. eur, čo je 8,1% zníženie." (Rozpočet, str. 53)

"Medziročný pokles osobných výdavkov je ovplyvnený 10% viazaním osobných výdavkov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s výnimkou pedagogických zamestnancov regionálneho školstva v počte 6 315 osôb pri zohľadnení dopočtu 1% valorizácie z roku 2010, 10% viazaním osobných výdavkov ministra a zamestnancov vo verejnej funkcii z úrovne roka 2010 a zvýšením mzdových výdavkov na realizáciu kariérneho systému odmeňovania pedagogických zamestnancov." (Rozpočet, str. 40)

Podľa článku z portálu aktuality.sk a bývalého ministra školstva: „Pedagogickí zamestnanci boli jediní, ktorí pre rok 2011 dostali výnimku zo šetrenia. Kým náklady v štátnej správe klesali v priemere o 10 percent, tak platy pedagogických pracovníkov neklesli, neklesli platy ani na vysokých školách, ani na základných a stredných školách.“ 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.01.2016
success
error